Skader balancen i bæltet: Fiskere går til kamp mod krabber

Antallet af krabber i vandet langs flere af de fynske kyster er nærmest eksploderet de senere år. Fiskere ved Lillebælt forsøger at fange krabberne og gøre en forretning ud af dem.

I en frysecontainer ved Skrillinge Strand lidt uden for Middelfart ligger der tonsvis af frosne krabber. Måske en løsning på et stigende problem.

- Der er blevet flere og flere af dem. Det er eksploderet fuldstændig de sidste par år, fortæller erhvervsfisker Sejer Pedersen fra Skrillinge Strand.

Krabberne er bifangst i de net, som fiskerne bruger til at fange fisk. Tidligere blev krabberne smidt ud i vandet, for så bare at blive fanget igen.

Spiser fiskeyngel

De store mængder krabber spiser fiskeyngel og vigtige planter på havbunden, og skader dermed balancen i Lillebælt.

I et projekt støttet af EU indsamler fiskerne krabberne og fryser dem ned, så andre fiskere kan brug dem som madding. De frosne krabber går både til fiskere her i landet og i udlandet.

- Der er nok af dem. På fire måneder har vi fanget 30 ton, og det er ikke ret meget. Forskere siger, at man på landsplan kan fange 150.000 ton, uden at det påvirker bestanden, siger formanden for Bælternes Fiskeriforening Allan Buch.

Udover at bruge krabberne til madding bliver der også forsket i at bruge dem til menneskeføde eller som foder til kyllinger.

Naturpark vil søge fonde

Onsdag sendes de sidste frosne krabber afsted og så er EU-projektet slut. Fiskerne er nu sammen med Naturpark Lillebælt i gang med undersøge muligheden for at søge fondspenge for at videreudvikle krabbefiskeriet.

Naturparkrådet for Naturpark Lillebælt drøftede problemet med de mange krabber på deres møde i september.

Formand for Naturpark Lillebælt, Eea Haldan Vestergaard, er klar til at søge fonde om penge til et projekt, der kan skabe bedre balance i Lillebælt.

- Vi vil som naturpark søge midler til at gå i gang med et projekt, vi kalder Bælt i balance. Vi vil gerne lave konkrete forbedringer i Lillebælts havmiljø - hele fundamentet for naturparken. Det er vigtigt for fiskere, borgere og turismen. Det konkrete kunne for eksempel være nye stenrev, at plante ålegræs eller lave frivillige fredninger for fiskeri. Men vi skal også have forskningen med, så vi ved, hvad der virker, og hvordan det hele hænger sammen – fra havstrømme, over fisk til hvaler og sæler. Målet er flere store torsk i Lillebælt - så de kan spise krabber, og så vi får en bedre balance i havet, sagde Eea Haldan Vestergaard efter mødet.

For erhvervsfisker Sejer Pedersen har det være sjovt at være med i projektet.

- Jeg har altid tænkt på, også før jeg blev erhvervsfisker, om krabber ikke kunne bruges til noget. Nu har vi så prøvet det her, så det er et lidt sjovt projekt at være med til, siger erhvervsfisker Sejer Pedersen fra Skrillinge Strand.

Fiskere ved Lillebælt forsøger at fange krabber og gøre en forretning ud af dem.