SØIK-chef om flybrændstof: Det er en meget alvorlig sag

Sagen om salg af flybrændstof til russiske bombetogter over Syrien er vokset væsentligt i det år, Bagmandspolitiet har haft sagen.

På bare et år er sagen mod Dan-Bunkering i Middelfart blevet mere end fem gange så stor, som den oprindelig var kendt i offentligheden.

Det er den tid, hvor SØIK, i daglig tale kaldet Bagmandspolitiet, har efterforsket sagen om overtrædelse af EU's sanktioner mod Syrien og salg af flybrændstof til russiske fly fra det fynske selskab og dets moderselskab Bunker Holding.

Sagen er efter intensiv efterforskning vokset fra salg af 30.000 ton jet-fuel til 172.000 ton brændstof i perioden 2015-2017.

Et salg, der ifølge SØIK, har en værdi på 647 millioner kroner.

Millioner beslaglægges

Det er dog et beløb, som meget vel kan blive beslagslagt og også give en stor bøde, hvis Middelfart-koncernen kendes skyldig ved den retssag, der nu starter ved retten i Odense.

Antallet af handler nu opgjort til 33 - de otte af handlerne vedrører Bunker Holding.

Direktøren i et af selskaberne er også tiltalt.

Risikerer fængsel

Strafferammen for overtrædelse af EU-sanktionerne er bøde eller fængsel op til tre år. Også uagtsomhed kan straffes med bøde og fængselsstraf - dog kun op til to år.

Bagmandspolitiets fungerende chef, Per Fiig, kalder sagen for alvorlig, men vil ikke på forhånd oplyse, hvilke sanktioner Bagmandspolitiet går efter i retten.

-  Men det er selvsagt meget alvorligt, hvis et selskab bryder en EU-sanktion, der er sat i kraft mod et andet land på grund af en meget alvorlig og kritisk siutuation i landet, siger Per Fiig til TV 2 Fyn.

Mens Rusland officielt har givet udtryk for, at man udelukkende har bombet terrorister i Syrien, mener EU og USA, at man har bombet civilbefolkningen.

Ifølge Per Fiig og anklageskriftet er omgåelsen af sanktionerne sket ved at sælge flybrændstoffet til to russiske selskaber og via mellemled sejlet det til Port Banias i Syrien.

  Fotograf: Redigering:

Afviser påstandene

Dan-Bunkering har siden sagen blev kendt afvist påstandene i anklageskriftet, og det har man også gjort, da anklageskriftet blev forkyndt i denne uge.

I en pressemeddelelse sendt til flere medier oplyser Middelfart-koncernen, at man via interne undersøgelser ikke har kunnet afdække, at der skulle være personer i Dan-Bunkering eller Bunker Holding, der har været vidende om brud på EU's sanktioner.

Man er også overbevist om, at man ikke har leveret brændstof til selskaber, der var omfattet af sanktioner, da man solgte brændstoffet.

Tidslinje i Dan-Bunkering-sagen