I det fynske folks tjeneste

Spærrezone ved Brenderup

Fødevarestyrelsen har oprettet spærrezone ved Brenderup på grund af udbrud af fugleinfluenza i en besætning med gråænder.

Fødevarestyrelsen har oprettet spærrezone ved Brenderup på grund af udbrud af lavpatogen fugleinfluenza i en besætning med gråænder.

Fødevarestyrelsen er i dag torsdag gået i gang med at aflive 2700 avlsgråænder. Fuglene er ikke syge, men har virus i sig.

Efterfølgende gennemføres der en grundig rengøring og desinfektion af ejendommen.

Smitten i besætningen er opdaget i forbindelse med undersøgelse af rutinemæssige overvågningsprøver som led i den danske handlingsplan mod fugleinfluenza.

Der er oprettet en 1 km zone omkring den ramte besætning.

I spærrezonen er der indført en række restriktioner for færdsel med fjerkræ og produkter.

Flytning af fjerkræ og andre fugle i fangenskab, æglægningsklart fjerkræ, daggamle kyllinger og æg inden for, til eller fra spærrezonen må kun ske med fødevareregionens tilladelse.

Inden for spærrezonen er det forbudt at afholde markeder, skuer og kapflyvninger.

Læs mere