I det fynske folks tjeneste

Stærk økonomi i Middelfart skal løfte velfærden

Middelfarts budget for 2021 ligger klart, og ifølge borgmester Johannes Lundsfryd Jensen er det særligt velfærden, der får et løft.

Budgetforliget vil fokusere på velfærdsløft. Foto: Jeanette Fournier

Forhandlingerne er på plads for 2021 i Middelfart Kommune. Det er velfærden, der skal løftes.

Det er én af de konklusioner, som tirsdag blev forhandlet på plads i Middelfart. Bag budgetforliget står 24 af byrådets 25 medlemmer.

Ifølge pressemeddelelsen har overskriften for forliget været "Velfærdsløft med stærk økonomi". Forliget skal være med til at løfte en række centrale velfærdsområder. 

Læs også Baltic Pipe et skridt tættere på: Næsten flueben ved strækningen i Lillebælt

- Det glæder mig, at et stort flertal står bag aftalen, som sikrer en robust ramme for de kommende år. Middelfart Kommune har en stærk økonomi, som giver plads til, at vi kan prioritere at styrke kernevelfærden, siger borgmester Johannes Lundsfryd Jensen (S).

Flere ældre og flere børn

Budgetaftalen betyder, at budgettet på ældreområdet hæves med 5,1 millioner kroner i 2021 og stiger årligt med op til 24,6 millioner kroner i 2024.

Derudover udvides budgettet med 5 millioner kroner årligt til at hæve servicen på det nære sundhedsområde, rekruttering af medarbejdere, en aktivitetsmedarbejder til at styrke fællesskaberne på plejehjemmene og en ekstra nattevagt på Fænøsund og Fænøsundvænget.

Forligspartierne har samtidig prioriteret anlægsmidler, så der i budgetperioden samlet set afsættes 70 millioner kroner til etableringen af et kommunalt sundhedscenter. Sundhedscentret skal sikre borgernære og sammenhængende sundhedstilbud af høj kvalitet.

Læs også Klimafolkemøde: Tilfreds borgmester håber på 20.000 gæster næste år

På dagtilbudsområdet betyder det stigende børnetal i førskolealderen, at der bygges to nye daginstitutioner. Den ene ved Hyllehøjskolen, hvor der i alt afsættes 25,3 millioner kroner over årene 2021-2023 til byggeriet. Den anden ved Staurby Skov, hvor der afsættes 5 millioner kroner i 2024 til igangsætningen.

Der afsættes desuden 2 millioner kroner til initiativer, der kan udvide det pædagogiske læringsmiljø.

- Fundamentet for 2021-budgettet er en kommunal økonomi, som trods COVID-19 krisen er stabil og robust, skriver Johannes Lundsfryd Jensen i pressemeddelelsen. 

Coronakrisen fremrykker investeringer

Antallet af ældre og unge stiger i Middelfart. 

- Med den positive udvikling i indbyggertallet har vi skabt en positiv spiral, hvor vækst danner grundlaget for styrket velfærd og den forbedrede velfærd danner grundlaget for yderligere vækst, siger borgmesteren.

Af pressemeddelelsen fremgår det også, at fremrykning af investeringer for i alt 69,2 millioner kroner kommer til at foregå som et led i genstarten af den lokale samfundsøkonomi i forbindelse med covid-19 krisen.