Stort pres på den gamle Lillebæltsbro

Den nye Lillebæltsbro er lukket for al trafik og trafikken bliver i stedet ledt over den gamle Lillebæltsbro. Det skaber store trafikale problemer i store dele af Middelfart.

Den gamle Lillebæltsbro er også lukket for lette og høje køretøjer, men både lastbiler og personbiler kan fortsat køre til og fra Fyn. Det skaber tæt trafik og lange køer både ved broen og i Middelfart by.

Fyns Politi henstiller til at trafikanterne vælger omfartsvejen, og undlader at køre igennem Middelfart.

Høje lastbiler kan slet ikke køre gennem Middelfart by på grund af lave broer.