Topchef afviser ansvar i sag om brændstof til Syrien

Den administrerende direktør i Bunker Holding, Keld Demant afviser at der er bevis for, at brændstoffet til at tanke russiske fly endte i Syrien.

Hvad står en topchef til ansvar for?

Det er et af spørgsmålene i en sag, hvor en direktør fra Middelfart er anklaget for brud på EU-sanktioner ved at have medvirket til salg af mange tusinder ton jetbrændstof, der angiveligt endte i Syrien.

Keld Demant er administrerende direktør i Bunker Holding og bestyrelsesformand i datterselskabet Dan-Bunkering, der solgte brændstoffet.

Ifølge sagens anklagere vil det være passende med en straf på to års fængsel til Keld Demant, men forsvarer Hanne Rahbæk kræver frifindelse. Hun afviser, at direktøren har kendt til de otte handler, han er tiltalt for.

- Og så kan man af gode grunde ikke stoppe dem, siger hun.

Hun mener, at det vil være "helt uoverkommeligt" at skulle holde øje med tusindvis af handler som topdirektør i Bunker Holding, der er en koncern med mange datterselskaber.

Brændstof til Rusland?

Dan-Bunkering solgte 172.000 ton jetbrændstof fra 2015-2017 til to russiske selskaber. Ifølge Bagmandspolitiet gik brændstoffet til at tanke russiske fly, som bombede i Syrien.

De tiltalte afviser dog, at der er bevis for, at leverancerne endte i Syrien.

I alt blev det til 33 handler, som Dan-Bunkering er tiltalt for. Bunker Holding og Keld Demant er tiltalt for de sidste otte handler.

De foregik alle, efter at Erhvervsstyrelsen lillejuleaften 2016 advarede om, at sanktionerne muligvis blev overtrådt. Selskabet foretog en intern undersøgelse, som konkluderede, at de ikke havde gjort noget galt.

Keld Demant har under retssagen fortalt, at han stolede på sine folk, og at han udstikker overordnede regler.

Hanne Rahbæk påpeger, at - selv om de ikke har pligt til det - har virksomheden haft retningslinjer for at sikre overholdelse af regler ved handler.

- Jeg har svært ved at se, hvordan man fra min klients side skal kunne gøre yderligere, siger hun.

Vil frifindes

Efter styrelsens henvendelse fik Keld Demant og tre andre chefer den 6. februar 2017 i en mail fra en juridisk rådgiver at vide, at det trak op til en ny handel.

Rådgiveren henviste til, at produktet med "overvejende sandsynlighed" endte i Syrien. I retten har han fortalt, at det var en henvisning til styrelsens mistanke, og at det ikke skal tages som udtryk for hans eller selskabets konklusion, som netop var en frifindelse.

Han skrev også i mailen, at han mente, at man kunne fortsætte handler ved at indsætte en klausul i kontrakterne.

Hanne Rahbæk mener, at sagen er blevet efterforsket efter den præmis, at en af de fire modtagere af mailen sagde "go" til handlen.

- Så har man taget Keld Demant, fordi han var den, der var øverst i pyramiden. Det svarer til objektivt ansvar, som ikke kan bruges her, siger forsvareren.

Også selskaberne Dan-Bunkering og Bunker Holding vil frifindes. Anklagerne mener, at de idømmes bøder på henholdsvis 319 og 81 millioner kroner.

Dommen afsiges 14. december.