Uheld med væltet tankbil påvirker fortsat trafikken

Søndag formiddag er trafikken på Fynske Motorvej ved Middelfart forsat påvirket at følgerne af et uheld med en væltet tankbil.

Opdatering
Clock25. aug 2019, kl. 09:55
Afspærringen forventes tidligst fjernet i løbet af aftenen, oplyser Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet oplyser, at der søndag kun er ét spor farbart i østgående retning mellem afkørsel 58a og 58b ved Middelfart.

- Der er glatføre på grund af oliespild i forbindelse med et uheld igår. Afspærringen forventes tidligst fjernet i løbet af formiddagen, skriver Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet skriver på Trafikinfo.dk, at personbiler med fordel kan benytte alternativ rute via frakørsel 58b til Rute 161 og køre på ved tilkørsel 58a eller 57.

Strækningen blev lukket lørdag morgen, hvilket medførte voldsom kødannelse og store forsinkelser.

Lukningen skyldtes et uheld lørdag morgen, hvor en anhænger til lastbil med dieselolie væltede, så der fossede diesel ud på motorvejen. Politi og redningsmandskab arbejdede dagen igennem på stedet med at suge dielselolien op fra vejen og fjerne jord forurenet med dielselolie. 

En væltet lastbil-anhænger med 15 tons  diesel, som strømmede ud, har lørdag skabt store problemer for trafikken på den fynske motorvej.