Ukraine-konflikt: Fynsk koncern nedskalerer i Rusland efter kritik

Rekordoverskud på 221 millioner kroner i Dinex. Koncernen ejes af Torben Dinesen og erhvervsmanden Niels Thorborg.

Middelfartkoncernen Dinex, der fremstiller emissions-systemer til lastbiler og busser nedtrapper nu sit engagement i Rusland.

Det fremgår af en pressemeddelelse om virksomhedens regnskab, der sidste år nåede rekordhøje 221 millioner kroner før skat.

Dinex har især i Dagbladet Børsen været i negativt fokus, fordi man fortsatte sit fulde engagement i Rusland, mens andre danske virksomheder trak sig ud.

Svært dilemma

Svaret fra Dinex var det samme som fra Ecco, at man blev af hensyn til medarbejderne.

Nu understøttes den forklaring i regnskabsmeddelelsen med frygten for beslaglæggelse og nationalisering og dermed tabte værdier for det danske selskab.

- Dinex er i et svært dilemma i forhold til krigen i Ukraine og hvorvidt, virksomheden skal trække sine aktiviteter ud af Rusland og derved risikere en nationalisering af virksomheden. For Dinex er det helt afgørende, at vi ikke ønsker at give det russiske regime nogen fordele.

- Derfor har vi også siden regimets invasion af Ukraine egenhændigt stoppet alle investeringer og udviklingsprojekter i Rusland, ligesom vi har tilbagerullet investeringer, der var sat i gang, i det omfang, det har været muligt. Ligeledes har vi reduceret vores aktiviteter til et minimum, hvilket vi vil fortsætte med, siger Torben Dinesen og tilføjer:

- Samtidig vil det formentlig betyde, at ledende medarbejdere vil blive straffet, ligesom vi på den måde vil komme til at overdrage betydelige værdier til det russiske regime. Som sagt er det væsentligt for os, at vi ikke giver det russiske regime nogen fordele, og med den nuværende situation er det vurderingen - efter sparring med blandt andre Dansk Industri - at den måde, hvorpå vi rammer det russiske regime hårdest, er ved at balancere en kontrolleret nedtrapning af aktiviteterne uden at risikere nationalisering, siger han.

CO2-neutral inden 2040

Dinex omsatte i 2021 for 2,2 milliarder kroner - en vækst på cirka en halv milliard kroner.

- Regnskabet viser os, at vi grundlæggende har positioneret os på de rigtige markeder, udviklet de rigtige produkter og løsninger og succesfuldt gennemført vores planlagte strategiske tiltag indenfor blandt andet it, organisation og indkøb samt en generel styrkelse af nøgleprocesser i vores maskinrum. Desuden bliver vi hjulpet af, at vi er på et globalt marked, som i den grad var klar til at genoptage væksten, da coronapandemien slap sit tag i verden. Det betød, at det pludselig gik rigtig stærkt i begge vores divisioner, oplyser direktøren i en pressemeddelelse.

Dinex har været i branchen for emissionsteknologi til lastbiler siden midten af 1990'erne og har leveret sine løsninger til mere end 500.000 køretøjer i hele verden. Med Dinex' teknologiske løsninger leverer de pågældende køretøjer 95 procent færre sundhedsskadelige gasser og partikler.

 Dinex har en ambition om at gå i nul med sine CO2-emmissioner frem mod 2040.

Stigende energipriser, udfordrede forsyningskæder og en generel usikkerhed i nogen af Dinex' væsentligste markeder betyder, at 2022 ikke blot bliver en glidende forlængelse af 2021. Det ændrer dog ikke ved Dinex' strategiske ambitioner.

Den nyopførte fabrik i Chennai i Indien, som blev taget i brug i 2021, forsyner den lokale markedsleder Ashok Leyland med komplette Euro 6-baserede løsninger, mens Dinex' nye og patenterede OneBox-koncept vinder kraftigt frem i USA.