I det fynske folks tjeneste

Unge laver film om alkohol

Alkohol er kræftfremkaldende. Derfor har fynske gymnasieelever i denne uge rettet fokus mod et stigende alkoholproblem ved selv at producere kortfilm. Blandt andet på Middelfart Gymnasium.

01:21

1 af 2

Det er 12 af landets gymnasier, Trygfonden, Kræftens Bekæmpelse og et produktionsselskab, der sætter fokus på kræft og alkoholvaner i en kampagne under overskriften "Alkoholkampagnen 'Fuld af Liv'.

Baggrunden er, at danske unge er den ungdomsgruppe i Europa, som drikker mest alkohol.

Kampagnen er ikke en løftet pegefinger til den unge, men en kampage udført af de unge selv. Meningen er, at budskabet dermed kommer i øjenhøjde med dem det handler om.

Helt konkret skal samtlige 1. G'ere i grupper i løbet af en dag ideudvikle, filme og klippe en film på maksimalt 45 sekunder, der rammer problemstillingen ind. Og elevinddragelsen vækker interessen blandt de unge.

Vi besøgte i dag Middelfart Gymnasium.

Vinderfilmen: Et sundere alternativ

Gruppens film: Det kunne være sket...