Unge laver film om alkohol

Alkohol er kræftfremkaldende. Derfor har fynske gymnasieelever i denne uge rettet fokus mod et stigende alkoholproblem ved selv at producere kortfilm. Blandt andet på Middelfart Gymnasium.

Det er 12 af landets gymnasier, Trygfonden, Kræftens Bekæmpelse og et produktionsselskab, der sætter fokus på kræft og alkoholvaner i en kampagne under overskriften "Alkoholkampagnen 'Fuld af Liv'.

Baggrunden er, at danske unge er den ungdomsgruppe i Europa, som drikker mest alkohol.

Kampagnen er ikke en løftet pegefinger til den unge, men en kampage udført af de unge selv. Meningen er, at budskabet dermed kommer i øjenhøjde med dem det handler om.

Helt konkret skal samtlige 1. G'ere i grupper i løbet af en dag ideudvikle, filme og klippe en film på maksimalt 45 sekunder, der rammer problemstillingen ind. Og elevinddragelsen vækker interessen blandt de unge.

Vi besøgte i dag Middelfart Gymnasium.

Vinderfilmen: Et sundere alternativ

Gruppens film: Det kunne være sket...