I det fynske folks tjeneste

Vejdirektoratet gør klar til ekspropriationer

Forberedelserne til udbygningen af den vestfynske motorvej fra fire til seks spor går nu for alvor i gang. Til januar er 300 lodsejere indkaldt til møde om mulige ekspropriationer af deres jorde.

Anlæggelsen af de nye spor på de 10 kilometer motorvej mellem Nørre Aaby og Middelfart begynder først i 2012, men allerede til næste år skal alle de indledende øvelser falde på plads.

Vejdirektoratet skal udbyde byggeopgaven og finde et firma, der kan stå for udbygningen. Motorvejsudvidelsen detailprojekteres, og der skal gennemføres ekspropriationsforrenting over for nogle af de 300 lodsejere langs motorvejen.

Selvom motorvejens placering ikke skal ændres, vil Vejdirektoratet endnu ikke sige hvor mange jordejere der bliver berørt af ekspropriationer, men 300 naboer til motorvejen er blevet indkaldt til det første informationsmøde sidst i januar.

Inden da skal arkæologerne gennemgå jorden for fortidsminder, og det forventer Vejdirektatet vil ske i sommeren 2011.

Efter planen skal motorvejsudvidelsen stå færdig i 2015.