Min mening: Ældreplejen har brug for akuthjælp nu

Vores pleje og omsorgssektor kan ikke vente på alenlange forhandlinger om en ny udligningsreform. Der skal ske noget nu, skriver Alexander Grandt (S).

Af Alexander Grandt, folketingskandidat, Socialdemokratiet

Vi har brug for flere plejehjemspladser. Flere medarbejdere på plejehjemmene og i hjemmeplejen. Et løft af SOSU-uddannelserne, så flere unge går den vej, og så skal vi give personalet retten til at komme på fuld tid.

Skal vi gøre jobbet i vores ældrepleje attraktivt, så skal medarbejderne have ordentlige arbejdsvilkår og et godt arbejdsmiljø.

Der er gået noget helt galt i vores velfærdssamfund, når vores ældre ikke kan få den pleje og omsorg, de har brug for, når de bliver for svage til at klare sig selv. Det er et af de mest afgørende elementer i vores samfundskontrakt, at vi er garanteret et værdigt liv - også når vi rammes af alderdom.

Den garanti har vi desværre ikke længere. Det skaber utryghed og massiv ulighed, fordi langt de fleste af os aldrig vil have råd til at købe os til private alternativer, når det offentlige svigter. Sådan skal det ikke være.

Min oplevelse, når jeg har talt med personale, borgere, pårørende og elever på SOSU-uddannelserne er, at det står slemt til. Arbejdspresset er alt for hårdt, og alt for mange ældre får afvisning af hjemmepleje, selvom de har et behov. I en rapport fra februar anslår Det Nationale Forskningsinstitut for Velfærd, at op mod 60.000 svage ældre ikke får hjemmepleje, selvom de har svært ved at klare sig selv. Og antallet af kommunale plejeboliger bliver også færre og færre per ældre.  

Min mening - på vej mod valg

Fokus for ny regering

Derfor skal en ny regering sætte ældreplejen øverst på dagsordenen ved de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi. Det er ikke nok, at politikerne bare peger på at afskaffe noget af det unødige papirarbejde. Det er i sidste ende et spørgsmål om antallet af medarbejdere. Problemet vil kun blive større i takt med, at vi lever længere, og de store generationer begynder at få brug for hjælp.

Vi har en helt særlig forpligtelse til at tage vare på mennesker, når de har brug for fællesskabets hjælp. Det er grundstenen i vores samfundsmodel. Det er det helt særlige ved Danmark.

Jeg har set et glødende engagement hos vores personale, og jeg har set den glæde eleverne på SOSU-uddannelserne har ved udsigten til at få lov til at arbejde med mennesker.

Nu har vi blot brug for politikere, der vil være deres ansvar bevidst og give det løft af vores ældrepleje, som vi har så frygtelig meget brug for. Ikke mere snak, handling.