I det fynske folks tjeneste

Min mening: Afskaf de nationale tests

Nationale tests giver ikke dygtige elever, mener Alexander Grandt (S).

00:31

De nationale tests fjerner skoleglæden, mener Alexander Grandt (S).

Af Alexander Grandt, folketingskandidat for Socialdemokariet

Kommer du ud på en folkeskole og spørger eleverne og lærerne, hvad der skaber dygtigere elever, så vil langt de fleste af dem vil svare gode lærere, spændende undervisning, et godt undervisningsmiljø samt tid til feedback og hjælp. Ikke nationale, standardiserede test, der er dikteret fra Christiansborg.

Vi har brug for lærelystne, nysgerrige og motiverede skoleelever, hvis vi skal styrke elevernes dannelse, personlige udvikling og faglige kompetencer. I alt for mange år har politikerne tvunget et nationalt testregime ned over folkeskolen, der ikke bidrager til en bedre skole eller dygtigere elever. Det skal vi tage et opgør med.

MIN MENING - PÅ VEJ MOD VALG

Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne

I dag testes elever helt ned til 2. klasse. Forældre fortæller om børn, for hvem testene er så stort et pres, at de mister den gnist og begejstring, de havde for at gå i skole. Det er helt håbløst at tro, at vi styrker eleverne ved at teste skoleglæden ud af dem.

I stedet har testene betydet, at vi efterhånden har fået en nul-fejlskultur i vores uddannelsessystem, der allerede starter når eleverne går i folkeskole. Det burde være omvendt. Af fejl bliver vi klogere.

Der skal gøres op med testregimet

Folketingets partier er blevet enige om justeringer af folkeskolen, der giver eleverne en lidt kortere skoledag. Men vi skal også se på indholdet i skolen. Derfor skal vi tage et opgør med testregimet, der er et levn fra en fejlslagen undervisningspolitik, der tager mere højde for politikere og embedsmænds regneark, kvalitetsrapporter og skolesammenligninger, end elevernes faglige og personlige udvikling.

Lad mig sige det helt tydeligt:

Jeg er ikke imod, at man som lærer kan bruge test som evalueringsværktøj, men det skal være lærerens valg og det skal give mening i de enkelte undervisningsforløb.

De nationale test er i stedet med til at ødelægge undervisningen, fordi undervisningen pludselig koncentrerer sig om det der bliver testet i. Det er et problem, for paratviden og testresultater er ikke det samme som dannelse og dygtighed. Kravene til elevernes kompetencer, udvikling og evner ligger langt ud over det der testes i.

Jeg vil være med til at styrke lærernes metodefrihed, sikre flere ressourcer til bedre undervisning, mere feedback og løbende faglig og pædagogisk opfølgning.

Det er dygtige lærere, pædagoger og spændende undervisningsforløb, der gør, at vores børn udvikler sig. Jeg kan præcist sætte navn på de lærere der gjorde forskellen for mig. Til gengæld kan jeg ikke komme i tanke om en eneste test, der lærte mig noget nyt.