I det fynske folks tjeneste

Min Mening: Biogasanlæg skal ikke forpeste lokale beboere

Gylle bliver til guld, når den køres gennem et biogasanlæg! Sådan siger den lykkelige ejer af anlægget i hvert fald. De omkringboende forgyldes derimod ikke. De forpestes derimod ofte af naboskabet til et biogasanlæg.

01:17

Beboerne på Tåsinge frygter nyt kæmpe biogasanlæg. Derfor bør Folketinget skærpe reglerne for opførelse af kæmpe biogasanlæg, mener Michael Jensen fra Kristendemokraterne.

af Michael Jensen, folketingskandidat for KD i Svendborg Kredsen

KD - KristenDemokraterne - er helt med på, at klimaforandringerne kræver handling. Men vi er også familiernes og det nære samfunds parti. Som politikere har vi derfor ansvaret for at finde den rigtige balance mellem erhvervs- og nabointeresser. Alle skal kunne være her!

MIN MENING - PÅ VEJ MOD VALG

Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne.

På de sydvestlige Tåsinge er borgerne oprørte over, at et stort landbrug vil udvide yderligere med et gårdbiogasanlæg. Bekymringerne handler blandt andet om, at der bliver mere tung og farlig trafik på de smalle veje, som storlandbruget deler med skolebørn og cyklister. Borgene spørger også, hvordan det kan være tilladt at placere et industrianlæg med seks 15 meter høje lagertanke i den landzone, som ellers skal friholdes for ”storskalabyggerier”.

Det er blevet en del af den danske løsning, at vi vil erstatte af fossile brændstoffer med biogas, som bestemt har sine fordele. Gylle, dybstrøelse, madrester og andet affald bliver omdannet til en gødning, der optages bedre af planterne og lugter mindre ved udbringning. Samtidig dannes der en gas, som kan komprimeres og lukkes ud i vores naturgasnet, brændes af i et kraftvarmeværk eller bruges som erstatning for dieselolie.

Statsstøtten har dog været så gavmild, at biogasprojekter var kommet op på at få hver fjerde støttekrone til vedvarende energi, selv om kun godt 10 % af heraf udgøres af biogas. Folketinget har derfor sat en stopper for til nye biogasanlæg til elproduktion, anlæg koblet til naturgasnettet, og anlæg som udnytter biogas til transport, industrielle processer og varme.

Folketinget mangler dog at skærpe reglerne for placering af store gårdbiogasanlæg, som det på Tåsinge. Anlæg der ikke har noget med almindelig landbrugsdrift at gøre. Det er industrianlæg, som skal placeres i vores industriområder ved siden af nogle storforbrugere af gas. I dette tilfælde vil det oplagte være en placering ved siden af Svendborg Kraftvarmes store anlæg.

Det er altså ikke bare ”grønt og skønt” at være nabo til et biogasanlæg, og derfor skal lovgivningen justeres. Det bliver en sag, KD vil tage fat på i Folketinget. Så vi som samfund får mest muligt ud af biogassen, uden at påføre de nære samfund ude på landet for en masse ulemper.