I det fynske folks tjeneste

Min mening: Dansk landbrug skal være grønt

Danmark er et af de mest intensivt dyrkede lande i verden. Der er behov for en bedre regulering af landbruget. Desværre er det gået den forkerte vej i denne regeringsperiode.

00:33

Dan Jørgensen kritiserer regeringen for at ødelægge naturen ved at tillade landbruget at brug gift og gødning

Af Dan Jørgensen, folketingskandidat, Socialdemokratiet

Vi har cirka 60 procent af vores areal under plov. Det er en udfordring, når vi samtidig ønsker at passe på naturen og klimaet. 

Da Venstre fik magten, var de klare i spyttet: Nu skulle landbruget have det lettere. Natur og miljøhensyn måtte vige for økonomiske interesser og eksportindtægter. Man lavede derfor hurtigt en landbrugspakke, som gav erhvervet lov til at sprøjte og gøde langt mere. Arealer, der tidligere var beskyttede, fik nu gift og gødning, og det generelle vandmiljø blev presset. Vi var mange, der advarede. Men lige lidt hjalp det. Regeringen insisterede på, at der skulle en ny kurs til.

MIN MENING - PÅ VEJ MOD VALG

Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne

I dag ser vi resultaterne. Det går den forkerte vej for vores grundvand, søer og vandløb samt ikke mindst den sårbare natur, som har allermest brug for vores beskyttelse.

I mit parti vil vi en anden vej. Socialdemokratiet vil indføre en miljøgaranti. Danskerne skal være sikre på, at der år efter år reduceres i udledningerne fra landbruget. Vi vil måle, vurdere og løbende regulere, hvis ikke indsatsen er god nok.  Det betyder, at landbruget skal bruge færre giftstoffer – specielt i nærheden af sårbar natur. Ligesom den kvælstofforurening, som desværre er alt for stor, skal bringes ned.

Vi vil også satse meget mere på økologi. Her har vi at gøre med en produktionsform, som er langt mere bæredygtig end konventionelt landbrug både hvad angår miljø, sundhed og dyrevelfærd. Hvorfor ikke satse på den? For os er det åbenlyst en god ide. Desværre har regeringen et anderledes syn på den sag. Det første, de gjorde, da de kom til magten, var at skære massivt i støtten til økologi og aflyse målsætningen om at fordoble det økologiske areal.

Endelig skal landbruget også i højere grad gøre noget ved erhvervets klimaeffekt. Her er der stort set ikke sket noget siden 2005. Det er ikke godt nok. Vi foreslår en omfattende jordreform, hvor vi tager jorde ud af drift og laver dem til vådområder. Godt for klimaet. Godt for naturen.

Det her handler om vores fremtid. Skal vi også fremover kunne drikke vores grundvand direkte fra hanen – eller skal vi i supermarkedet for at købe det på flaske? Skal der være insekter og bier, som er så vigtige for økosystemer – eller skal vi bare se til, at de i alarmerende grad forsvinder? Og skal vi bare lade stå til når vandstandene stiger pga. klimaforandringerne?

Jeg har interesseret mig for det grønne, siden jeg som knægt løb rundt med fuglekikkert ved Langesø på Nordfyn. For mig er det hjerteblod. Jeg håber, mange fynboer er enige, og at de kan se, at her er et spørgsmål, hvor det virkelig betyder noget, hvem man stemmer på.