I det fynske folks tjeneste

Min mening: De fynske gartnerier skal med i den grønne omstilling

De fynske gartnerier skal hjælpe med den grønne omstilling, mener Stine Bardeleben Helles (Å).

00:47

Fynboerne har god grund til at være stolte af de fynske gartnerier, men gartnerier bør være en del af den grønne omstilling.

Af Stine Bardeleben Helles, folketingskandidat for Alternativet

På Fyn er vi stole af alle gartnerierne. De er dygtige og tjener millioner af kroner hjem til regionen. Eller… vi kunne være stolte af dem, hvis ikke netop gartnerierne, ofte var i søgelyset på grund af deres enorme forbrug af energi og sprøjtemidler.

Hvordan får vi de fynske gartnerier med i den grønne omstilling?

Min mening - på vej mod valg

Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne.

Alt peger på, at bæredygtig produktion og fokus på CO2-reduktion ikke længere er økoflippernes mangel på realisme, men en helt nødvendig forberedelse til fremtidens forretning, hvor kun de virksomheder, som formår at tage udfordringen alvorligt, vil klare sig på den lange bane.

Branchen må selv tage ansvar

Hidtil har gartnerierne bare ikke været hjulpet særligt godt af politiske ledere, der har lovet dem ”business as usual” Eksempelvis i form af afskaffelse af PSO-afgiften. Men det nytter ikke bare at tage imod de milde gaver, når regeringen gør gartneriernes energiforbrug billigere.

Branchen må selv tage ansvar og begynde at efterlyse rammer og vilkår fra politikerne på Christiansborg, der gør det let og rentabelt at skabe det grønne erhvervseventyr…

Vi har brug for politikere, der forsøger at hjælpe danske virksomheder frem i den globale konkurrence ved at skabe de incitamenter, som skal til. Vi har ikke brug for politikere, som kortsigtet sikrer virksomhederne millionoverskud på bekostning af miljøet.

Klimamærkninger kan være løsningen

Hvis vi i Danmark beslutter, at alle fødevarer skal klimamærkes og afgiftspålægges i forhold til deres ressourcebelastning, vil gartnerierne få stærke incitamenter til at udvikle alternativer til det nuværende energiforbrug, og jeg er sikker på, at det vil give en kæmpe konkurrencefordel i en verden, hvor forbrugerne i stigende grad efterspørger grønne produkter.

Hvis Danmark dertil beslutter, at al produktion af blomster og grøntsager herhjemme skal ske uden sprøjtemidler, vil vi ikke se sager, hvor gartnerier uforvarende kommer til at lede næringsstoffer, lovlige og ulovlige kemikalier ud i kommunens vandløb, som tidligere beskrevet  - og dansk frugt og grønt vil kunne markedsføres nationalt og internationalt som den miljøbevidste forbrugers foretrukne valg.

Grøn omstilling er god forretning

Det var befriende at deltage i MiljøForum Fyns arrangement om FN's 17 verdensmål fornylig, hvor blandt andre Dansk Industris oplægsholder gjorde det klart, at bæredygtighed ikke længere handler om ”feel good”, men om ”cool business”.

Hvis danske virksomheder, herunder også gartnerierne, knækker koden og finder ud af, hvordan vi kan producere blomster og fødevarer under bæredygtige forhold, så kan vi stå over for et kæmpe industrieventyr.

Det er præcis, hvad kloden har brug for: bæredygtig teknologi og praktiske løsninger, der kan sikre fødevareforsyningen i et fremtidsscenarie, hvor vi ikke længere kan tillade os at frådse med energien og hælde kemikalier i det drikkevand vi har tilbage.

Derfor ser jeg som spidskandidat for Alternativet på Fyn en vigtig opgave i at få gang i en tæt dialog med industrien og sammen få skabt de politiske rammer, der fremmer en bæredygtig grøn omstilling. Gartnerierne kan ikke stå alene med ansvaret. Det kræver også politisk mod og vilje til samarbejde.