Min mening: Der skal være plads til biler, cykler og tog

Uanset om du rejser på cykel, med bil eller tog skal du kunne komme hurtigere frem, mener Lars Christian Lilleholt (V).

Af Lars Christian Lilleholt, folketingskandidat for Venstre

Når det går godt i Danmark, når beskæftigelsen stiger og flere og flere skal til og fra arbejde, så stiger trafikken også ude på vores veje.

Det skaber kø og forsinkelser i trafikken, hvis ikke vi gør noget. Derfor har regeringen lavet en aftale med Dansk Folkeparti, hvor vi binder Danmark bedre sammen. Ikke ved kun at satse på én trafikform, men derimod ved at sikre bedre veje til biler og busser, flere skinner til tog, der kan komme hurtigere frem og anlæg af flere cykelstier.

Min mening - på vej mod valg

Vi skal nemlig alle sikkert og hurtigt frem i trafikken. Det duer ikke at lave en løsning, der kun tilgodeser én gruppe trafikanter. Rigtig mange af os har både bil, cykel og kører ofte med bus eller tog, eller vores børn gør det. Derfor er den ny aftale om infrastruktur god. Den binder nemlig hele Danmark sammen.

Fyn får skinner, motorvej og cykelstier

Fyn er et godt eksempel på hvordan rigtig mange borgere tilgodeses med den ny aftale om bedre trafikal infrastruktur. Der kommer nu ro om vestbanen. Ny jernbane til Fyn for næsten fem milliarder kroner, hvilket vil give hurtigere togafvikling på Fyn.

Motorvejen syd om Odense får sine tre spor, hvilket skal sikre os bedre og hurtigere afvikling af trafikken på E20. Rigtig mange fynboer sidder dagligt fast i trafikken på motorvejen. De vil nu kunne komme hurtigere til og fra arbejde. Udover at det er en stor samfundsmæssig gevinst, så vil det også give børnefamilierne mere tid sammen. Hvem kan dog være modtander af det?

Regeringen af afsat én milliard kroner til bedre cykelinfrastruktur. Penge som alle kommuner kan søge om. Lad det være en opfordring til alle fynske kommuner om at få lavet nogle flere cykelstier, så endnu flere cyklister kan komme sikkert frem i trafikken.

Sidst, men ikke mindst, så tager regeringen fat om støjen ude på vores veje. Mange fynboer er generet af støjen fra især den fynske motorvej. Med 1,6 milliarder kroner til støjbekæmpelse er der nu mulighed for at få endnu flere støjvolde opsat til glæde for støjplagede familier.

Alt i alt en god dag for Danmark og ikke mindst Fyn. Med aftalen har vi sikret, at alle ude i trafikken er blevet de store vindere.