I det fynske folks tjeneste

Min mening: Et værdigt sundhedsvæsen

Sundhedsreformen giver god behandling i hele Danmark, skriver Araz Khan (V).

00:22

Postnummer må ikke afgøre, hvilken behandling, man får, mener Araz Khan (V).

Af Araz Khan, folketingskandidat, Venstre

Der er behov for at lave en ny struktur for sundhedsvæsenet og ruste det til at håndtere et stigende pres nu og i fremtiden. Denne udfordring har regeringen og Dansk Folkeparti præsenteret en sundhedsaftale, som udstikker en klar retning for fremtidens sundhedsvæsen i Danmark.

Frem mod 2030 vil der blandt andet være 230.000 flere ældre, 60.000 flere med KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) og 200.000 flere med type 2-diabetes.

Det kræver nye visioner, ambitioner og en samlet plan, der både virker på kort og langt sigt for sundhedsvæsenet.

Jeg tror også, vi er mange, der med forargelse og bekymring har læst om det svigt, som kræftsyge kvinder er blevet udsat for på Ringsted Sygehus. Den første tanke er, at sådan noget sker ikke i Danmark med vores sygehusvæsen, som mange betragter som et af verdens bedste.

Min mening - på vej mod valg

Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne

Jeg mener ikke, at syge skal bekymre sig om, hvorvidt de bor i det "rigtige" postnummer i forhold til kvaliteten af behandling.

Sundhedsreform giver mere kvalitet

Sundhedsreformen lægger op til mere kvalitet i behandlingerne og mere ensartethed, uanset om man har postnummer i Odense, Svendborg eller andre steder på Fyn.

En væsentlig del af reformen er, at vi får 320 flere læger i almen praksis og uddanner 2.000 flere sygeplejersker.

Jeg mener, det er positivt, at kommunerne, herunder de fynske, repræsenteres i sundhedsfællesskaberne. Vi vil bedre kunne varetage lokale fynske interesser, samtidig med at vores folkevalgte sikrer en minimumskvalitet og bedre kommunikation i sundhedssystemet.

Jeg mener absolut, der er et behov for at lave en ny struktur for sundhedsvæsenet og ruste det til at håndtere det stigende pres nu og i fremtiden.

Det vigtigste i sundhedsreformen er det øgede samspil mellem sygehus, egen læge og kommune til gavn for patienter og pårørende.