I det fynske folks tjeneste

Min mening: Førtidspension skal være for danskere

Førtidspension skal kun gives til borgere, der har været danske statsborgere i 18 år, lyder det fra Carsten Kudsk (DF).

00:45

Ifølge Carsten Kudsk (DF) kan 21-årige Phillip fra Nordfyn ikke få førtidspension. Det skyldes ifølge DF'eren, at ikke-vestlige indvandrere bliver tilgodeset.

Af Carsten Kudsk, folketingskandidat for Dansk Folkeparti

Vi har i Danmark et pensionssystem for borgere, der har været ude for en ulykke, er nedslidte eller syge, der ikke har mulighed for at udvikle deres arbejdsevne.

Førtidspension skal være en form for sikkerhedsnet, der gør, at de har en varig indtægt ind til de når folkepensionsalderen, så de kan betale deres medicin, behandlinger og faste udgifter med mere.

Min mening - på vej mod valg

Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne.

Ordningen er også så attraktiv, at ikke vestlige indvandrere ser en mulighed for at få en varig indtægt lige så snart de får det danske statsborgerskab, uden at skulle være en del af det danske arbejdsmarked.

Fjern fristelsen

De kommer fra nogle krigshærgede områder, og de påstår, at de har PTSD (posttraumatisk stress) og andre trauma-oplevelser, der giver dem mulighed for en varig indkomst via en førtidspension. Vi har faktisk også set en masse tilfælde af ikke-vestlige indvandrere, der har modtaget en førtidspension, hvorefter de rejser hjem til det land, de kommer fra.

Hver gang man tilkender en ikke-vestlig indvandre en førtidspension, gør det, at en dansker ikke har mulighed for at få en førtidspension. Det er spørgsmålet, hvor mange af disse, den danske økonomi kan bære og den danske befolkning skal finde sig i.

Det har afstedført, at man indførte en reform, der skulle nedsætte antallet af førtidspensioner, specielt for borgere under 40 år.

Det er også lykkes for danske statsborgere, som er født i landet, men har betydet, at antallet af ikke-vestlige indvandre er steget markant. Derfor skal vi, for at fjerne denne fristelse og have midler til at kunne tilkende danske statsborgere en førtidspension, indføre en regel om, at man skal have været dansk statsborger i mindst 18 år, for at kunne blive tilkendt en førtidspension.

Phillip fik nej til førtidspension

Hvis man havde en sådan regel, ville der være flere muligheder for, at en person som Phillip (se video, red.) kunne få tilkendt en førtidspension. Det er chokerende.

Her har man en dansk statsborger på 21 år, som har været ude for en alvorlig bilulykke, der var tæt på at koste ham livet. I dag er han hjerneskadet, 55 procent invalid, og hans knogler ligner et samlesæt.

Selvom man har ofret millioner af kroner på genoptræning, støttepersoner og behandlinger, vil man stadigvæk ikke overveje at tilkende ham en førtidspension. Nordfyns Kommunes udmelding er, ”vi ved ikke, hvad vi skal gøre med dig”.

Jeg tænker, gud ved om man ville have gjort det samme, hvis han havde været en ikke-vestlig indvandre?

Jeg forstår ikke, at vi har et velfærdssamfund, hvor vi betaler en høj skat, for at have et sikkerhedsnet, når det går galt, at det sikkerhedsnet ikke gælder Phillip fordi, der ikke er råd til at give ham en førtidspension, fordi de midler bliver brugt på ikke vestlige indvandrere.

Derfor mener jeg, at man skal være dansk statsborger i mindst 18 år, for at få tilkendt en førtidspension.