I det fynske folks tjeneste

Min mening: Husk de fynske friskoler

Det er vigtigt beholde den støtte, som friskolerne får i dag, mener Lars Christian Lilleholt (V).

00:16

Lars Christian Lilleholt (V) langer ud efter Socialdemokraternes forslag til at ændre på tilskudet til friskoler.

Af Lars Christian Lilleholt, folketingskandidat, Venstre

Vi har ikke skolepligt, men derimod undervisningspligt. Hvis en gruppe af forældre er utilfredse med den lokale kommuneskoles undervisning, så kan de frit stifte deres egen friskole, hvilke mange forældre også har gjort siden Grundtvig og Kold tilbage i 1800-tallet bannede vejen for friskolerne.

Gennem vores skattebetaling er vi alle sammen med til at understøtte den kommunale folkeskoles fulde udgifter. Det uanset om vi bruger den kommunale folkeskole eller ej. Sådan skal det også være.

Der kan være mange årsager til at forældre fravælger den lokale folkeskole. Det kan være manglende trivsel, dårlig undervisning, manglende kreative undervisningstilbud, afstanden til skolen er for lang. Årsagerne er ofte lige så mange, som der er børn i friskolerne.

Min mening - på vej mod valg

Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne

Derfor er det vigtig, at vi har et andet valg. Her er det, at friskolerne kommer ind i billedet. Når man som forældre fravælger den lokale folkeskole, og indskriver sit barn på en friskole, så er det ikke gratis. Det skyldes, at der på en friskole er forældrebetaling, da friskolen ikke modtager lige så høj en støtte fra staten som folkeskolen.

Behold tilskuddet

Helt præcist modtager en friskole 76 procent af det tilskud, som en folkeskole modtager. Resten dækkes af forældrene gennem forlædrebetalingen.

Denne forældrebetaling ønsker Socialdemokratiet at sætte op ved at reducere statens tilskud til skolerne fra 76 procent til 71 procent. Dermed vil friskolerne skulle hæve forældrebetalingen, så det bliver dyrere for de familier, der har valgt friskolen fremfor kommuneskolen.

Det er langt fra alle forældre, der har råd til denne ekstra omkostning, hvorfor over 100 friskoler på landsplan frygtes at måtte lukke, som følge af socialdemokraternes hetz overfor friskolerne.

Alene på Fyn vil det koste over 36 millioner kroner i tabt støtte årligt for friskolerne.

Jeg frygter, at det vil medføre, at familer med en stram økonomi fravælger den skoleform, som de mener passer bedst til deres børn. Det er ikke er rimligt over for familien, og det er synd for det enkelte barn.

Derfor vil jeg naturligvis arbejde for, at friskolerne fortsat kan få den støtte, der sikrer, at der fortsat er et alternativ til folkeskolen, hvilket også er mest sundt for vores folkeskole.