Min mening: Husk de svageste

Der skal brydes med skattelettelser, så der kan blive flere penge til udsatte, mener Margit Lund-Cramer (KD).

Af Margit Lund-Cramer, folketingskandidat, Kristendemokraterne

Jeg savner, vi i valgdebatterne forholder os til de mest udsatte i vores samfund:

  • Hjemløse
  • Fattige børn
  • Folk, der slides ned i såkaldte ressourceforløb

Vi har oplevet privatiseringer, effektiviseringer, grønthøster besparelser og reform på reform – mens Liberal Alliance har pralet med 21 skattelettelser, der er givet til de, der har flest penge i forvejen.

Min mening - på vej mod valg

Jeg vil arbejde for, at hjemløse får flere muligheder for alternative boformer, og, at vi får afskaffet zoneforbuddet, der jager hjemløse uden for deres vante områder og netværk. Der skal ansættes flere gadesygeplejersker og socialarbejdere, der ud fra anerkendelse, vil støtte disse mennesker til at få skabt det gode liv.

Meget tyder på, at kontanthjælpsloftet bliver afskaffet efter valget – men hvad gør vi med de 64.000 børn, der er vokset op i fattigdom? Udover, at deres materielle muligheder skal forbedres, må skoler, fritidsforeninger og lokalsamfund støtte op, så de kan få et værdigt barneliv.

Husk de nedslidte

Hele arbejdsmarkedsområdet har mest handlet om, om man kan få ret til tidlig pension – jeg ser det på en helt anden måde:

Nedslidning er et kæmpe problem. Excellarkscirkus knuser det enkelte menneske  - og sagsbehandlerne mister deres mulighed for fagligt skøn.

Er man syg, så er man....syg. Er man på vej tilbage, skal man have revalidering med afsæt i ens egne mål og ressourcer. Er man slidt op, hedder det førtidspension uden opslidende "ressourceforløb" og følelsen af at stå med hatten i hånden.

Og så skal mulighederne for gradvis tilbagetrækning og deltid medtages

Det vil hjælpe hjemløse, fattige børn og andre marginaliserede

Det er ikke mennesket, der skal passe ind i systemet, men systemet der skal passe til mennesket. Kristendemokraterne kæmper for et samfund med plads til forskellighed.