I det fynske folks tjeneste

Min mening: Husk dem med ondt i psyken

Regeringens forslag til en sundhedsreform har glemt psykiatrien, mener Camilla Hersom (RV).

00:37

Psykiatrien mangler ressourcer, lyder det fra Camilla Hersom (RV).

Af Camilla Hersom, folketingskandidat for Radikale Venstre

Brækker du benet, får kræft eller oplever et hjertestop, så får du som dansker en behandling i verdensklasse.

Sammenligner man indsatsen overfor fysisk sygdom og psykisk sygdom i Danmark er der en verden til forskel. Hvor behandling af fysiske sygdomme over årene har udviklet sig, så vi på mange områder er blandt de førende i verden, så halter psykiatrien langt bag efter. Det vil jeg ændre på.

Historisk har der været mange tabuer forbundet med psykiske sygdomme. Psykiatriske patienter blev stigmatiserede, og det var en almindelig opfattelse, at psykisk sygdom var en tilstand, der varede resten af den ramtes liv. Det er heldigvis fortid. I dag ved vi, at psykisk sygdom kan forebygges og overvindes. Der er håb for, at man kan komme sig fra selv svære forløb.

Min mening - på vej mod valget

Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne.

Den erkendelse skal bruges som et afsæt til at skabe en psykiatri, der kan måle sig med de bedste.

Satspuljemidler har været en dårlig løsning

Psykiatrien i Danmark er i dag præget af mangel på kompetencer og ressourcer, fordi området i mange år har været finansieret af satspuljemidler. De er til forhandling hvert år, hvor alle partier skal være enige. Det er ikke opskriften på stabilitet og langsigtet udvikling.

Psykiatrien har derfor lidt under, at mange indsatser var midlertidige projekter, der ikke blev fulgt tilstrækkeligt op på. Dertil har der været udfordringer med at skaffe tilstrækkeligt mange psykiatere og psykologer, ligesom den forskningsmæssige indsats har haltet. 

Vi må også erkende, at der på det psykiatriske område er nedlagt for mange sengepladser for hurtigt, så patienter alt for ofte bliver til udskrevet, selvom de ikke er parate til det. Simpelthen fordi den næste i køen har det endnu værre.

Læs også Den mandag Pernille oplevede en gidseltagning

Regeringens udspil til en sundhedsreform tager heller ikke tilstrækkelig hånd om psykiatrien. Det er svært at se, at kommunerne og de lokale sundhedshuse som foreslås, får den nødvendige kapacitet og faglighed til at give psykisk syge den behandling, de har brug for.

En del psykisk syge har brug for højt specialiseret psykiatrisk behandling, så de kan blive raske. Det gælder også mennesker, der lider af depression eller angst. Derfor er blandt andre landsforeningen Bedre Psykiatri stærkt bekymret over, at man nu nævner dem sammen med kol- og diabetespatienter og andre kronikere, som nogle af dem, der skal ud i lokale tilbud.

Der er meget at mene om regeringens sundhedsreform. Når det gælder psykiatrien, er den dumpet. Den får ikke ændret på den manglende prioritering af psykiatrien, der er ingen midler afsat til stabilisering og udbygning af området, og psykisk sårbare kan derfor se frem til fortsat at få en behandling, der ligger langt under den standard, man bør kunne forvente. Det er både uværdigt og urimeligt.

 

Læs også Min mening: En generation af sårbare børn og unge