I det fynske folks tjeneste

Min mening: Indfør forebyggelse af fødselsdepressioner

Odense Kommune indfører screeningsprogram, der skal forhindre fødselsdepressioner. Det program skal udbredes til resten af landet, mener Anne Skau Styrishave (RV).

00:15

Man skal i højere grad screene kommende forældre for potentielle fødselsdepressioner.

Af Anne Skau Styrishave, Folketingskandidat for Radikale Venstre

Psykiatrien og mental sundhed er et område, som i mange mange år har været nedprioriteret politisk, og som også kan være svær at håndtere personligt og sundhedsfagligt, fordi det er præget af tabuer. Netop derfor er dette område et af mine hjertesager.

Et eksempel på dette er fødselsdepressioner. Cirka én ud af 10 nybagte forældre får en fødselsreaktion, der er så omfattende, at den kan have negative konsekvenser for det nyfødte barn. Desværre er fødselsdepressioner et tabu som kan være svært at adressere, fordi der er en meget klar forventning om, at man som nybagte forældre skal være lykkelige.

Min mening - på vej mod valg

Frem mod det kommende folketingsvalg får de fynske folketingskandidater mulighed for at komme til orde med holdninger og meninger. Under rubikken ”Min mening” kan kandidaterne skrive indlæg, som kan danne grundlag for en debat med andre kandidater og vælgerne

Odense går forrest

Det er derfor vigtigt med en tidlig indsats imod fødselsdepressioner, og netop denne tidlige indsats forsøger man sig med i Odense Kommune. I forvejen har Odense Kommune optrappet kontakten mellem forældre og sundhedsplejersker for at give den nyfødte og dens forældre en bedre start.

Som en del af denne optrapning, og for at sikre en så tidlig indsats som muligt, tilbyder kommunen nu at screene forældre for risikoen for at udvikle fødselsdepressioner allerede før barnet bliver født.

Initiativet bygger på undersøgelser fra Danmarks førende forsker og ekspert på området, Svend Aage Madsen, som viser, at forebyggelse af fødselsdepressioner under graviditeten virker.

Screenigsprogram skal udbredes

Et screeningsprogram som det, der er på vej i Odense, bør derfor udbredes til at gælde i hele landet.

Dette vil direkte hjælpe nybagte forældre og deres nyfødte barn. Men programmet vil også have positive effekter på et mere overordnet plan. Vi ved, at der er en stor ulighed i sundhed, herunder også en stor ulighed når det kommer til mental sundhed og trivsel.

Et screeningsprogram, der inkluderer alle borgere, vil således være med til at skabe mere lighed i sundhed. Noget mange undersøgelser viser, at der er et særligt behov for.

Jeg mener derfor, at et initiativ som dette skal ses som en del af en større indsats omkring psykiske udfordringer og forebyggelsen og helbredelsen af disse. Vi ser gang på gang, at der er alt for lidt fokus på psykiatrien og mentalt helbred i det danske sundhedssystem, men også i vores forebyggelsesindsatser. Dette gælder for både børn, unge og voksne.

Uden en forebyggende indsats risikerer vi, at psykiske udfordringer får negative konsekvenser for børns liv, og at disse tages med ind i voksenlivet. Derfor er det netop også vigtigt, at vi tager initiativer, som kan være med til at løse nogle udfordringer tidligt i barnets liv, eller, som her, allerede under graviditeten.

Derfor foreslår jeg, at Odense-modellen med screeninger af kommende forældre for risiko for fødselsdepressioner udbredes til hele landet som en del af det faste sundhedstilbud.