Min mening: Stop besparelserne på uddannelse

Jeg elsker vores danske uddannelsessystem. Derfor gør det så ondt at se vores uddannelsessektor blive systematisk forringet, gang på gang.

Anne Skau Styrishave, folketingskandidat for Radikale Venstre på Fyn

Uddannelsessystemet er ikke bare med til at skabe et Danmark bestående af dannede og arbejdsdygtige borgere, men også til at mindske den sociale ulighed og skabe en saglig demokratisk proces.

MIN MENING - PÅ VEJ MOD VALG

Derfor gør det så ondt at se vores uddannelsessektor blive systematisk forringet, gang på gang. Tag bare det omstridte uddannelsesloft som eksempel. Resultatet af loftet har været, at de studerende, der oplever tvivl om, hvorvidt de har valgt den rette uddannelse, bare lader være med at færdiggøre den uddannelse de er i gang med og begynder på en anden, uanset hvor langt de så er nået med den første. Takket være loftet står vi nu i en situation, hvor de danske studerende til stadighed skifter deres uddannelse, men uden at modtage anerkendelse og papir på de kvalifikationer de reelt har fået på den uddannelse, de har valgt ikke at færdiggøre.

Dertil kommer, at loftet i mine øjne også bidrager til at fremme en præstations- og nulfejlskultur i uddannelsessystemet, hvor unge presses til at tage alle de perfekte valg første gang, og helst ikke må begå fejl eller vælge om.

I stedet burde man fokusere på at styrke vejledningen i både folkeskolen og ungdomsuddannelserne, så de studerende i stedet kan træffe deres uddannelsesvalg på et oplyst grundlag. Personlig vejledning burde tilbydes til alle og ikke kun de, der ikke vurderes som uddannelsesparate. Det vil være en investering i den enkeltes muligheder, men også i en sundere læringskultur, hvor der er mindre fokus på at være perfekt og mere fokus på, hvordan man som enkelt menneske kan vælge det, der er rigtigt for en selv.

Den eneste måde at gøre folk mere uddannelsesparate på er ved at styrke selve uddannelserne og vejledningen. At spare på uddannelse og indføre et uddannelsesloft er at kollektivt skyde sig selv i foden. Den kortvundne indtjening, som besparelsen kan give, kan aldrig opveje omkostningerne for en enkelte i systemet, og dermed også den samfundsmæssige omkostning, som den systematiske forringelse af vores uddannelsessystem vil medføre.

Uddannelsesloftet skal nemlig ikke blot ses på i isolation men i sammenhæng med de mange andre besparelser, som vores uddannelsessektor har været udsat for. Denne udvikling bærer præg af et Christiansborg, der ikke ønsker at give de kommende generationer de muligheder, der behøves.

Jeg elsker vores danske velfærdssamfund. Både fordi det sikrer den sociale sikkerhed og skaber en fantastisk sammenhængskraft i vores samfund. Men mest af alt, fordi det giver os alle lige muligheder for at skabe en værdig fremtid. Så lad os da fortsætte med at skabe muligheder i stedet for at begrænse os.