Min mening: Tag valgknappen fra statsministeren

Tine Busk (Å) mener, at der bør indføres en fast dag til folketingsvalg. Det vil blandt andet betyde bedre blokpolitik, argumenterer hun for.

Er du også lidt træt af meningsmålinger og af at politik i alt for lang tid, har handlet om at positionere sig overfor vælgerne? Så er du måske også med på at debattere om Folketinget skal have indført faste valgperioder, som vi kender dem fra kommuner og regioner.

Med en fast valgdag vil folkestyret i højere grad få arbejdsro og bedre vilkår for langsigtede politiske visioner. En regering vil arbejde på at skabe flertal for sin politik fra sag til sag på tværs af blokkene, fremfor at klappe sin politik af på forhånd i egen blok som nu. Altså mindre blokpolitik og en bedre mulighed for at tænke længere end til næste valg.

Min mening - på vej mod valg

Med en fast valgdag kan lovgivningsarbejdet gennemføres ordentligt således, at de organisationer og myndigheder, der er høringsberettigede, også oplever, at deres høringssvar inddrages sagligt i lovarbejdet. Et lovarbejde, der kan planlægges med ordentlig tid mellem de tre behandlinger i folketingssalen og dermed med mulighed for godt demokratisk lovarbejde.

Meningsmålingernes tyranni spiller også ind her. Hvis vi kan udskifte spin og taktik med reelle samtaler om hvilken vej, vi ønsker at udvikle samfundet, og hvilke værdier og retninger, vi ser vores land skal være båret af i fremtiden, så vil det blive langt mere interessant at deltage i den politiske samtale.

Med en fast valgdag kan det måske også være nemmere at rekruttere nye folketingskandidater, for en fast valgdag gør det muligt at planlægge og tilpasse sit arbejds- og familieliv derefter. Som det er i dag betyder det, at vi der opstiller som politiske kandidater skal have nogle meget fleksible kolleger og en meget fleksibel arbejdsplads, for at det kan gå op.

Folketinget skal kunne udskrive valg

For også at medtage en ulempe ved at lave en ændring, kan man måske risikere et dødvande, hvis en regering over længere tid har svært ved at finde flertal og ikke kan ‘true’ med at udskrive valg. Dette kan delvis imødegås ved at give Folketinget mandat til at udskrive nyvalg med tre-femtedeles flertal - eller sågar et tre-fjerdedeles flertal for at understrege, at et nyvalg er tiltænkt ekstraordinære situationer.

For at indføre faste valgperioder, vil man skulle finde en løsning nu og her samt eventuelt en langsigtet løsning, som kunne komme til afstemning ved næste grundlovsændring. En mulighed er at tilføje en paragraf til valgloven, hvor det påhviler statsministeren at indstille en valgdato i den første folketingssamling, efter et folketingsvalg.

En fast valgdato er ikke en magisk løsning på den tillidskrise, dansk politik desværre står i. Det er nødvendigt at finde nye svar, og vi opfordrer derfor alle til at deltage i debatten om at forny folkestyret, kvalificere de forskellige muligheder for ændring af valgloven, hvorefter vi stiller et gennemarbejdet Borgerforslag til sommer.

Sammen med tre gode kandidatkolleger vil jeg med dette indlæg og vores fælles kronik i Avisen Danmark, byde op til debat.