I det fynske folks tjeneste

Minister efter Odeon-sag: Kommune har pligt til at undersøge ved mistanke om ulovligheder

En kommune kan ikke løbe fra sine forpligtelser med den begrundelse, at opgaven udføres af et privat firma, siger indenrigsminister Astrid Krag (S).

Indenrigsminister Astrid Krag (S) slår fast, at en kommune har pligt til at undersøge en sag, hvis der er mistanke om ulovligheder blandt kommunens samarbejdspartnere.

En kommune har pligt til at undersøge en sag, hvis der er mistanke om ulovligheder blandt kommunens samarbejdspartnere.

Så klar er meldingen fra indenrigsminister Astrid Krag (S), som nu har besvaret en række spørgsmål stillet af MF Pernille Bendixen (DF). Spørgsmålene blev rejst i kølvandet på sagen om en aflysning af et stort kinesisk show i Odense.

- Jeg er glad for, at ministeren så tydeligt giver udtryk for, at en kommune ikke bare kan løbe fra sit ansvar ved at henvise til, at opgaven varetages af et privat firma, siger Pernille Bendixen til TV 2/Fyn.

Læs også Ekspert: Borgmester på tynd is i Odeon-sagen

Sagen om den mystiske aflysning kom frem i november sidste år, da kulturhuset Odeon pludselig aflyste et stort kinesisk danseshow og undskyldte sig med, at der var tale om en dobbeltbooking. Det stod dog hurtigt klart for de fleste, at der var tale om en falsk begrundelse.

Derfor opstod der mistanke om, at aflysningen i virkeligheden kunne skyldes frygt for reaktioner fra Kina, som ved flere lejligheder har lagt pres på andre kulturinstitutioner i Danmark.

I første omgang ønskede borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ikke at gå ind i sagen.

- Driften af Odeon varetages af et privat selskab, og så skal kommunen ikke blande sig, sagde borgmesteren, som kaldte mistanken om kinesisk pres for "spekulationer".

DF rejser sagen

Pernille Bendixen var dog utryg ved situationen, og det fik hende til at spørge indenrigsministeren, om "...Odense Byråd lever op til sine forpligtelser, hvis borgmesteren nægter at få undersøgt sagen".

Ministeren skriver, at hun ikke kan kommentere den konkrete sag, men fastslår samtidig, at en kommune på det generelle plan ikke kan løbe fra sit ansvar, hvis der er mistanke om ulovligheder hos en samarbejdspartner.

- De forpligtelser, som en kommune har efter lovgivningen, herunder efter offentligretlige retsgrundsætninger, kan kommunen ikke fraskrive sig ved aftaler om at overlade udførelsen af opgaver til andre. Hvis den aktør, som kommunen har indgået aftale med om at udføre en opgave for kommunen, ikke lever op til de krav, som følger af lovgivningen, så er det kommunalbestyrelsen, som er ansvarlig for at sikre, at kravene alligevel bliver overholdt.

- Hvis kommunalbestyrelsen måtte blive bekendt med, at en aktør, som kommunen har overladt en opgave til, muligvis ikke lever op til sine forpligtelser, (.....) vil kommunalbestyrelsen afhængig af de konkrete omstændigheder kunne være forpligtet til at søge forholdet afdækket med henblik på at sikre, at en eventuel ulovlighed bringes til ophør, skriver indenrigsministeren.

Læs også Nu går der landspolitik i mystisk Odeon-aflysning

Pernille Bendixen er tilfreds med svaret.

- Jeg rejste jo netop sagen, fordi borgmesteren ikke ville gå ind i sagen, men heldigvis er han efterfølgende kommet på andre tanker, siger Pernille Bendixen.

Pres på borgmester

Peter Rahbæk Juel gik først ind i sagen, da den havde kørt i pressen i flere uger, og det politiske pres var begyndt at vokse.

Enhedslisten krævede en undersøgelse, og på et byrådsmøde den 11. december besluttede et enigt byråd at søge sagen belyst via et eller flere partnerskabsmøder med Odeons ledelse.

Chefforsker i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch, som i begyndelsen af december kritiserede borgmesteren for ikke at gå ind i sagen, er ikke overrasket over svaret fra indenrigsministeren.

- Det er simpel kommunaljura, som ingen kan være i tvivl om. Det gør det også helt uforståeligt, at borgmesteren har været så uvillig til at undersøge sagen. Men han ændrede dog heldigvis syn på det undervejs. Så enten er borgmesteren blevet dårligt vejledt, eller også er han gået imod embedsmændenes anbefalinger i starten af sagen, siger Roger Buch.

Resultatet af den igangværende undersøgelse skal forelægges byrådet, når den er færdig. Byrådet vil herefter tage stilling til, om der skal foretages yderligere i sagen.

Læs hele ministerens svar her (PDF).