I det fynske folks tjeneste

Undersøgelse af Odeon-sagen: Odeon løj over for Odense Kommune

I en redegørelse kritiserer stadsdirektøren i Odense Kommune, Stefan Birkebjerg, Odeon for dårlig kommunikation omkring aflysningen med Shen Yun, men frifinder Odeon for selvcensur.

Odense Kommune kritiserer Odeon for at tale usandt over for kommunen, men frifinder samtidig Odeon for selvcensur. Foto: Alexander Aagaard

Det var ikke på grund af selvcensur eller af frygt for det kinesiske regime, at det delvist kommunalt ejede musik- og teaterhus Odeon i efteråret pludselig aflyste en aftale med det systemkritiske kinesiske show Shen Yun fra New York.

Til gengæld får Odeon kritik for at tale usandt over for kommunen.

Det konkluderer Odense Kommunes stadsdirektør, Stefan Birkebjerg, i en redegørelse, der blandt andet bygger på et partnerskabsmøde mellem Odeon og Odense Kommune samt opfølgende telefonmøder og en af Odeon fremsendt advokatundersøgelse, som er udarbejdet på vegne af Odeon af advokat Tyge Trier.

Læs også Borgmester om 'tyndbenet' Odeon-sag: - Medierne har bidraget til at lave en storm i et glas vand

I redegørelsen, der er stadsdirektørens vurdering af hændelsesforløbet, kritiserer han og kommunen Odeon for at sige direkte til Odense Kommune, at aflysningen mellem Odeon og Shen Yun skyldtes en dobbeltbooking, hvilket senere viste sig ikke at være korrekt.

Stadsdirektøren skriver:

Borgmesterforvaltningen finder det i den forbindelse desuden kritisabelt, at Odeon, på baggrund af en direkte telefonisk forespørgsel fra Odense Kommune som kontraktpart den 21. november 2019, oplyste, at aflysningen af Shen Yun var begrundet i en dobbeltbooking, hvilket nu har vist sig ikke at være korrekt.

Historien om dobbeltbookingen kan du læse mere om her.

Aflysning skyldtes ikke hensyn til Kina

Stadsdirektøren frifinder samtidig også Odeon for selvcensur, som de har været beskyldt for i forbindelse med sagen, hvor der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt aflysningen skyldtes diskrimination eller andre uvedkommende hensyn af politisk karakter.

Konklusionen drager Stefan Birkebjerg på baggrund af den advokatundersøgelse af forløbet, som Odeon selv har fået foretaget. 

Odons ledelse har undervejs i forløbet på det kraftigste afvist, at aflysningen skulle skyldes selvcensur eller frygt for at støde det kinesiske regime.

Det samme underbygger advokatrapporten fra Tyge Trier, der formulerer det således:

Vores undersøgelse har tilstræbt at afdække om uvedkommende hensyn, som frygt for negative reaktioner fra Kina eller repræsentanter for Kina, er indgået i Odeons beslutningsproces og beslutning om at afbryde forhandlingerne med repræsentanter for Shen Yun. Det er vores konklusion at varetagelse af sådanne hensyn ikke er indgået – hverken direkte eller indirekte - i beslutningsprocessen. Ifølge vores oplysninger, herunder fra gennemførte interviews, som vi har fundet troværdige, er der slet ingen henvendelser modtaget fra udenforstående aktører, herunder ingen henvendelser fra direkte eller indirekte repræsentanter for Kinas interesser.

Vi konkluderer således, at selvcensur, diskrimination eller andre uvedkommende hensyn af politisk karakter ikke har været inddraget i beslutningen om at afbryde forhandlingerne.

Dårlig kommunikation

I stedet peger advokatundersøgelsen på dårlig kommunikation som årsagen til hele affæren.

Det må samtidig konkluderes, at kommunikationen angående beslutningen om at afbryde forhandlingerne med teatertruppen Shen Yun har været fejlbehæftet fra Odeons side, hvor vores undersøgelse ikke har kunnet påvise dobbeltbookning. Kommunikationen har været uhensigtsmæssig til teatertruppen og eksternt, og vi udtaler kritik af dette.

Læs også Odeon-sagen om mystisk aflysning spreder sig til kinesiske medier

Derfor konkluderer advokatundersøgelsen, at aflysningen ikke havde noget med Kina at gøre - og at Odeon i det hele taget har overholdt sine kontraktlige forpligtelser over for både kommunen og Shen Yun.

Dette ændrer imidlertid ikke på nogen måde på vores konklusion om, at et hensyn til at tækkes Kina, Kinas interesser eller på anden måde at varetage politiske dagsordener på ingen måde ses at være indgået i Odeons beslutningsproces.

Angående det konkrete forløb med Shen Yun konkluderes, at Odeon har overholdt de kontraktmæssige forpligtelser i forhold til Odense Kommune og andre interessenter.

Odense Kommunes stadsdirektør Stefan Birkebjerg vurderer endeligt, at Odense Kommune ikke bør foretage sig yderligere i sagen.

Det er endvidere Borgmesterforvaltningens vurdering, at Odense Kommune ikke skal foretage sig yderligere i anledning af den rejste problemstilling vedrørende det kinesiske show Shen Yun, skriver stadsdirektøren i sin redegørelse.

Borgmester ærgerlig over for forløbet

Kommunens borgmester, socialdemokraten Peter Rahbæk Juel, tilslutter sig stadsdirektørens konklusioner.

-  For det første, så er jeg glad for, at der bliver skudt en pil igennem, at der skulle have været kinesisk indblanding i den her sag. Det er der endnu en gang ikke fundet skyggen af dokumentation for eller bare en indikation for, at det skulle have været sket, eller at det skulle have været selvcensur, siger Peter Rahbæk Juel til TV 2/Fyn.

00:32

Se kort interview med borgmester Peter Rahbæk Juel. Video: Ole Holbech

Luk video

Samtidig er borgmesteren dog træt af processen, hvor Odeon undervejs blandt andet har talt usandt over for kommunen omkring årsagen til aflysningen.

- På den anden side er jeg ærgerlig over det rodede forløb, der har været omkring kommunikationen, og også det at der er blevet sagt usandheder i forhold til Odense Kommune i den kommunikation, der har været.

- Det er en kritik, der står meget klart i Tyge Trier-rapporten, og det er også en kritik, som vi lægger op til vil blive påtalt fra Odense Byråds side af, siger Peter Rahbæk Juel.

Sagen skal drøftes i byrådet i Odense Kommune på onsdag, hvor også advokat Tyge Triers undersøgelse skal vurderes.