I det fynske folks tjeneste

Fyns Politi samler folkene i færre byer

Medarbejderne ved Fyns Politi blev tirsdag formiddag orienteret om en helt ny struktur. Ressourcerne bliver samlet i færre og større enheder.

Foto: Fyns Politi

Fyns Politi opretter en ny stor efterforskningsafdeling for almen efterforskning. Personalet vil være fordelt i Odense og Svendborg, og de skal løse en række af de opgaver, der tidligere var placeret i lokalpolitiet.

For at skaffe plads i Odense flytter afdelingen for Økonomisk Kriminalitet til Fyns Politis lokaler i Ringe.

Færdselsafdeling flytter til Nyborg og Middelfart

Nyborg og Middelfart bliver fremover de to byer, hvor Fyns Politis færdselspatruljer vil køre ud fra. Andre medarbejdere vil også få arbejdsplads i de to byer, det gælder blandt andet arbejdet med forebyggelse.

 Ændringerne træder i kraft den 3. oktober 2016, men den endelige omorganisering ventes først at være helt på plads i løbet af 2017.

- Vores nye organisering træder i kraft den 3. oktober, også selv om vi vil ikke være helt på plads med det praktiske. Når medarbejdere får andre opgaver, og arbejdspladser bliver rykket rundt, følger der mange praktiske opgaver med. De tager tid, og derfor er vi først endeligt på plads i løbet af 2017, siger Kit Claudi Grøn-Iversen, som er Politidirektør i Fyns Politi.

 

Sådan bliver Fyns Politi organiseret

Nyborg Politistation
Politistationen i Nyborg bliver arbejdsplads for Færdselsafdelingen og Trafiksektionen. Desuden vil ATK-medarbejdere og en køresagkyndig få arbejdsplads i Nyborg. Som i alle de fynske kommuner vil der i lokalerne på Slipshavnsvej blive indrettet en politibutik, hvor patruljer i området kan skrive sager, holde pause samt foretage afhøringer.
I politibutikken vil borgerne også kunne få ordnet deres politiforretninger efter aftale, ligesom  politibutikken vil blive anvendt til møder med blandt andre kommunerne på forebyggelsesområdet.
Middelfart Politistation
Politistationen i Middelfart bliver arbejdsplads for medarbejdere i  Færdselsafdelingen. Derudover vil køresagkyndige, ATK-medarbejdere og en del af Forebyggelse få deres arbejdspladser i brohovedbyen. Som i de øvrige fynske kommuner får politistationen i Middelfart også en politibutik.
Udlændingeområdet samles i Svendborg
Fyns Politis afdeling for Særlov og Udlændingelov bliver i den nye organisation samlet i en afdeling, der får til huse i Svendborg. Det betyder, at der ikke længere vil være ekspedition af udlændingesager i Odense.
Politistationen i Svendborg  skal  - som det tidligere er offentliggjort  - også huse en del af Fyns Politis beredskab, ligesom Almen Efterforskning også får medarbejdere i Svendborg.
Nye åbningstider i Servicecentret i Odense
I forbindelse med reorganiseringen ændrer Servicecentret på Odense Politigård åbningstid for ikke akutte personlige henvendelser. Fra den 3. oktober 2016 er Servicecentret åbent for personlige henvendelser alle ugens dage i tidsrummet kl. 07:00-19:00. Alle henvendelser om akutte sager vil fortsat være mulige døgnet rundt.
Teori og køreprøver
Teoriprøver til kørekort vil fortsat blive afholdt i både Svendborg og Odense, og det vil fortsat være muligt at tage den praktiske køreprøve i både Odense, Svendborg, Nyborg og Middelfart samt i en overgangsfase i Assens.
Kilde: Fyns Politi