I det fynske folks tjeneste

Fynske politistationer lukker

Fyns Politi har i dag offentliggjort den nye organisering af politikredsen. Den nye plan betyder blandt andet, at beredskabet samles i én afdeling.

Fyns Politi centraliserer beredskabet, der fra den 3. oktober vil være samlet i én afdeling. Alle kredsens patruljer vil herefter køre ud fra stationen i Odense eller stationen i Svendborg. Den nye organisering betyder også, at der fremover vil være politi på Ærø døgnet rundt.

Reorganiseringen af Fyns Politi sker for at opnå en 'skarpere styring af det akutte beredskab og dermed en bedre udnyttelse af resurserne til glæde for borgerne'. Således skriver politiet i en pressemeddelelse, hvor den nye organisation præsenteres.

Den nye struktur lukker de nuværende nærpolitistationer på Langeland, i Kerteminde og i Nordfyns kommune. 

Men politidirektøren forsikrer, at lukningerne ikke betyder flere patruljer i Odense og færre patruljer ude i de øvrige fynske kommuner.

-Det er ikke meningen, at patruljerne skal ligge og køre frem og tilbage til Odense eller Svendborg, når de er på hjul. De skal være ude i kredsen, hvor de er synlige for borgerne, og hvor det giver bedst mening i forhold til de aktuelle opgaver, siger politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen fra Fyns Politi.

I de kommuner, hvor nærpolitistationerne lukker, vil der i stedet kommer såkaldte politibutikker.

-Vi ved, at antallet af politifolk på Fyn vil falde de kommende år som et resultat af flerårsaftalen. Samtidig er de opgaver, vi skal løse blevet mere komplekse. Vi er med andre ord nødt til at samle kræfterne og kompetencerne for at kunne levere det politiarbejde, der er behov for. Det er baggrunden for, at vi lukker de tre nærpolitistationer, men prioriterer det akutte beredskab og tilstedeværelse efter behov, siger Kit Claudi Grøn-Iversen.

Det er ikke endeligt på plads, hvornår de nye politibutikker vil være klar. Politistationen i Vollsmose bliver ikke berørt.