I det fynske folks tjeneste

Nye tider hos Fyns Politi

Fyns Politi vil også fremover være at finde i alle ti fynske kommuner, men de lokale politistationer erstattes af politibutikker, og der sker ændringer i bemanding og opgaver.

Seneste fase i Fyns Politis reorganisering handler om, hvad der skal ske med de eksisterende lokalpolitistationer i Faaborg-Midtfyn, Assens, Middelfart og Nyborg Kommuner.

Ledelsen har besluttet at:

  • Lokalstationen i Ringe erstattes af en politibutik i Faaborg. Hvad bygningen i Ringe skal bruges til fremover er ikke fastlagt.
  • Assens får en politibutik og Fyns Politis uddannelses- og mødecenter - begge på den nuværende station i byen.
  • Middelfart får en politibutik og en af politiets specialafdelinger. Hvilken afdeling er endnu ikke besluttet. Det er endnu ikke afgjort, om politiet fortsat skal bo på den eksisterende politistation.
  • Nyborg får en politibutik og en specialafdeling i de nuværende lokaler tæt på motorvejen.

I forvejen er det besluttet, at der etableres politibutikker i Kerteminde, Langeland og Nordfyns Kommuner.

Egentlige politistationer placeres i Svendborg, Vollsmose, Ærø og hovedstationen i Odense.

Politibutikker er en fleksibel løsning

Ifølge politidirektør Kit Claudi Grøn-Iversen er politibutikker en fleksibel løsning med mulighed for at holde møder og afhøringer også uden for almindelig arbejdstid. Det betyder, at borgerne ikke længere behøver indrette sig efter faste åbningstider, hvor de for eksempel kan blive nødt til at tage fri fra arbejde.

Hun slår fast, at en så omfattende reorganisering uundgåeligt vil medføre, at medarbejdere skal skifte funktion og arbejdssted.

- Det er nødvendigt, så vi får de rigtige kompetencer til de opgaver, vi som politi skal løse. Vi gør mest muligt for at imødekomme medarbejdernes ønsker og behov, men det er vores opgaver som politimyndighed, der må veje tungest, siger Kit Claudi Grøn-Iversen.

Patruljer udgår fra to steder

De fynske politipatruljer vil fremover rykke ud fra stationerne i Svendborg og Odense under fælles ledelse, men de vil blive spredt ud på hele Fyn, så de bliver mest muligt synlige.

Får de brug for det, kan de benytte sig af politibutikkerne for eksempel til at skrive en sag, foretage afhøring eller blot holde pause.

Antallet af patruljer bliver det samme som hidtil.

Næste fase: Forbyggelse

Fyns Politi arbejder på at analysere hele forebyggelsesområdet.

Målet er, at området samles i en særskilt forebyggelsesafdeling. Dels for at forbedre service overfor borgerne og samle viden og erfaringer.