Konservative er splittet i motocrossbane-debat

Den konservative byrådskandidat Tommy Hummelmose er stærkt uenig i sin partifælles valg af motocrossanlæg tirsdag.

- Det er brandhamrende ærgerligt, og det overrasker mig voldsomt, at Lars Havelund (konservativt medlem af By- og Kulturudvalget i Odense, red.) ikke stemte for et motorsportsanlæg med højere støjvolde.

Sådan lyder den klare udmelding fra Tommy Hummelmose, der stiller op for de Konservative ved næste kommunalvalg.

Tirsdag skulle politikere fra Odense Kommune vælge, hvilken type motocrossanlæg, der skal bygges i Kærby Mose.

By- og Kulturforvaltningen havde lagt op til, at der skulle vælges mellem et anlæg med 10 meter høje støjvolde og et anlæg med fire til syv meter høje støjvolde. Og sammen med et flertal bakkede Konservatives Lars Havelund op om forslaget med de lavere støjvolde.

- Jeg troede, at gevinsten ved at vælge de højere støjvolde ville være større. Men på udvalgsmødet fik vi at vide, at den faglige vurdering er, at forskellen på den forventede støj ved de to forslag ikke er særlig stor, og derfor giver hovedforslaget bedre mening, forklarede Lars Havelund efter udvalgsmødet tirsdag.

Men den udmelding er hans partifælde Tommy Hummelmose ikke enig i:

- Det at stemme for lave støjvolde er ikke en måde at hjælpe borgerne i forstæderne. Det her får bare beboerne til at føle sig overhørt, og det kan kun få negative konsekvenser. Det tegner et rigtig skidt billede af forvaltningen og Jane Jegind (V), der ikke tænker på forstædernes ve og vel, lyder kritikken fra Tommy Hummelmose.

- Vi er enige i langt det meste, men selvfølgelig kan der være enkeltsager, hvor vi er uenige. Jeg synes, at det er helt legitimt, at han giver os nogle input, der taler for de højere støjvolde. Vi har hørt borgerne i området, men det er umuligt at gøre alle tilfredse, lyder det fra Lars Havelund.