Motorsportsanlæg: Mangelfuldt høringsmateriale

Det er kun godt to uger siden, at fristen for at komme med indsigelser mod et motorsportsanlæg i Kærby Mose, udløb. Nu skal anlægget igen i høring.

Fristen for at komme med indsigelser til et kommende motorsportsanlæg i Kærby Mose udløb den 21. august - nu skal anlægget igen i høring.

Det sker efter, at Odense Kommune er blevet gjort opmærksom på, at det materiale, der tidligere var i høring, var mangelfuldt.

I det oprindelige materiale manglede der oplysninger om den samlede støj fra de to motorsportsanlæg.

Derfor kommer materialet - nu med supplerende oplysninger - i høring igen.

Den nye høringsfrist gælder fra den 7. september og frem til 5. oktober 2016.