I det fynske folks tjeneste

Odense Kommune indberettet til Statsforvaltningen

En række modstandere af, at der etableres en motocrossbane i Kærby Mose, vil have Statsforvaltningen til at se på, om Odense Kommune har overholdt reglerne for tildeling af penge til VVM-undersøgelse.

En gruppe borgere vil have Statsforvaltningen til at se på, om Odense Kommune har handlet ulovligt, da den bevilligede 600.000 kroner til en VVM-undersøgelse af en motocrossbane, der skal ligge ved Kærby Mose.

Odense Kommune har ikke overholdt spillereglerne for, hvad den såkaldte forstadspulje kan give penge til. Det mener modstanderne af det motocrossanlæg, Fyns Motor Sport gerne vil anlægge ved Kærby Mose ved Odense.

Derfor bad en række af modstanderne i november sidste år Statsforvaltningen se på, om Odense Kommune har handlet ulovligt, da de bevilligede 600.000 kroner til VVM-undersøgelsen af banen - penge, skattekroner, der kommer fra kommunens forstadspulje.

- Forvaltningen advarede politikerne i By- og kulturforvaltningen om, at det var i strid med reglerne, men politikerne gav pengene alligevel, siger en af de borgere, der var med til at skive til statsforvaltningen Peter Nyrnberg.

De utilfredse borgere har begæret agtindsigt i sagen, og ifølge dem har Odense Kommune bevilliget pengene, selvom det fremgår at kommunen ikke må bevillige penge til noget, der skal drives af en privat virksomhed.

Overtræder reglerne

Det, der falder anmelderne for brystet, er, at Fyns Motor Sport i ansøgningen skriver, at de ikke skal bruge penge til selve anlægget af banen, men derimod penge til af få papirarbejde, VVM-undersøgelsen, lavet.

De 10 millioner kroner, projektet kommer til at koste, vil Fyns Motor Sport skaffe ved at lade private investorer opføre, drive og leje motocrossbanen ud, hvilket er i strid med en af forudsætningerne for at kunne søge penge fra Forstadspuljen.

Her hedder det blandt andet, at erhvervsvirksomheder ikke kan søge om penge.

- Det kan ikke være rigtigt, at Odense Kommune vil give penge til private erhvervsdrivende. Det er konkurrenceforvridende, siger Peter Nyrnberg.

De andre krav, der skal opfyldes for at få penge fra forstadspuljen, er, at projektet skal være til gavn for en bred kreds af områdets borgere og have lokal forankring og tilfredsstille flere gruppers behov, som det hedder.

Også her mener klagerne, at odense Kommune beviliger penge imod reglerne, fordi Fyns Motor Sport kun kan mønstre 200 medlemmer på hele Fyn.

Upopulær bane

Modstanderne af motocrossbanen har længe klaget over den beliggenhed, der nu er aktuel, fordi en tidligere beliggenhed ved Beldringe blev droppet.

- Det forstår vi ikke, fordi man tilsyneladende var så langt fremme med de gamle planer. Og vi har i forvejen en skydebane derude, så vi ønsker ikke mere støj fra en motocrossbane, siger Peter Nyrnberg.

I efteråret afleverede de over 1100 underskrifter mod motocrossbanen.

Der er foreløbig ingen kommentarer fra Odense Kommune.