I det fynske folks tjeneste

Advarsel mod nedsatte brotakster

Regeringens forslag om at sænke taksten på Storebæltsbroen med 25 procent kan flytte store mængder gods fra jernbanen til vejen.

Brancheforeningen, Dansk Banegods, har regnet ud, at mellem 30 og 40 procent af det gods, der nu bliver fragtet med jernbane, vil flytte til lastbiler, hvis taksterne for biler sættes ned, skriver Ingeniøren

Landets største operatør inden for godstransport med jernbane DB Cargo Scandinavia fragter hvad der svarer til 1.100 lastvognslæs gennem landet hver dag.

Hvis op til 40 procent af det flytter ud på vejene, vil det øge presset på motorvejene betydeligt.

Årsagen er, at regeringens forslag vil sænke brotakterne for personbiler, lastbiler og persontog, men prisen for godstog forbliver uændret.

Læs også Brotakster: Mai Mercado raser mod fynske socialdemokrater

Jan Wildau, vicepræsident og leder af public affairs and relations hos DB Cargo Scandinavia er ikke modstander af at sænke brotaksten; men han advarer:

- Forslaget vil være en katastrofe - dels for os - men også for de mennesker, der bruger motorvejene, og de lastbiler, der er nødt til at køre der, siger han til Ingeniøren.

- Når en virksomhed skal beslutte, om den vil sende gods med bane eller med lastbil, så handler det meget om kroner og øre. Hvis politikerne vælger at gøre det billigere at sende noget med lastbil, vil det derfor få en stor betydning for, hvor meget gods, der bliver sendt med tog, siger Jan Wildau.

Jernbanefragt er under pres
Hertil kommer, at banegodsbranchen i forvejen er presset af at investere i nyt udstyr og uddannelse, fordi Banedanmark er ved at skifte til et nyt signalsystem på det danske jernbanenet.

Det kræver installering af udstyr i togene, der kan kommunikere med det ny signalsystem, og ansatte skal uddannes til at bruge det.

Virker ikke gennemtænkt
Jan Wildau fra DB Cargo Scandinavia mener, at det i visse tilfælde giver god mening at transportere gods på lastbiler. For eksempel når gods fragtes fra et sted langt fra jernbanen til et andet sted langt fra jernbanen.

Men store, tunge ting som papir, stål og træ, der skal fragtes fra Sverige og langt ned i Europa, bør ikke fragtes med lastbil, mener han.

Han forstår ikke regeringens politik på området:

- Med den ene hånd vil man gerne udbygge motorvejsnettet for at mindske trængslen, men med den anden hånd skubber man endnu flere lastbiler ud på motorvejene. Det virker ikke gennemtænkt, siger Jan Wildau.