Nyt vådområde på Ærø

Vitsø Nor på det vestlige Ærø bliver den kommende tid genskabt som en sø med tilhørende våde og tørre enge rundt om.

Skov- og naturstyrelsen har netop taget fat på genskabelsen af det 112 hektar store område syd for Søby på det vestlige Ærø.

Arbejdet ventes at vare et par måneder.

Af de 112 hektar udgør den kommende sø 52 hektar, mens resten bliver våde og tørre enge til gavn for dyr og planter.

Det ny område skaber sammenhæng mellem to eksisterende naturområder og tilsammen bliver der dermed 150 hektar natur.

Projektet Vitsø Nor indgår i Vandmiljøplan II, som blandt andet har til formål at nedsætte udledningen af kvælstof.

Når Vitsø Nor er færdigt, vil det nedbringe udledningen af kvælstof til Lillebælt med ca. 15 ton.

Om naturprojektet Vitsø Nor