Fyn hårdt ramt af iltsvind

Farvandene omkring Fyn er i år 2000 blevet ramt af et af de værste iltsvind, der endnu er målt. Det er sket, selvom der er registeret en bedre håndtering af kvælstof i samme periode.

-

Farvandene omkring Fyn er i år 2000 blevet ramt af et af de værste iltsvind, der endnu er målt. Det er sket, selvom der er registeret en bedre håndtering af kvælstof i samme periode.


Det fremgår af Fyns Amts rapport om miljøovervågning i år 2000. Rapporten fortæller om årligt tilbagevendende iltsvind i de fynske farvande, dårlige tilstande for dyre- og planteliv i de fynske fjorde og nor samt alvorlig påvirkning af dyrelivet i Odense Fjord fra tributyltin, der stammer fra skibsbundmaling.


Kun fire ud af de 34 søer, der blev undersøgt, har opfyldt målsætningen for kvælstofhåndteringen og der er fundet rester af sprøjtegifte og andre miljøfremmende stoffer i grundvandet og i vandløbene.