Erling Christensen

-

-

Medlem af Folketinget siden september 1987.

Erling Christensen er uddannet Folkeskolelærer, og har været aktiv i fynsk politik siden 1970. Fra 1978 - 87 var han borgmester i Årslev.

Erling Christensen er formand for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF) og er stedfortræder i Trafikudvalget.

1. januar 2001 blev Erling Christensen udpeget til kommitteret for hjemmeværnet.