Flere biler over Storebælt

Mens Øresundsbroen ligger øde hen, så har Storebæltsbroen ingen problemer med at tiltrække trafikanter. Sidste år steg biltrafikken med 10 procent, og det skæppede med 150 mio. kr. mere i kassen.

Trafikken steg med 10 procent i 2000

Mens Øresundsbroen ligger øde hen, så har Storebæltsbroen ingen problemer med at tiltrække trafikanter. Sidste år steg biltrafikken med 10 procent, og det skæppede med 150 mio. kr. mere i kassen.

Mere end 7,5 millioner biler passerede i år 2000 Storebæltbroen, hvilket svarer tli 20.600 biler i døgnet. Det er en stigning i trafikken på 10 procent i forhold til 1999. Det stigende biltrafik betød at Sund & Bælt Holding A/S fik omkring 150 mio. kr mere i kassen end beregnet. I alt lagde bilisterne 1,8 mia. kr i brotakster.

Lastbilstrafikken udgjorde den største del af trafikstigningen. Sidste år kørte der 18 procent flere lastbiler over broen sammenlignet med sidste år. Personbiltrafikken steg med 8 procent.

Den travleste dag i broens historie var 22. juli sidste år. Her passerede 34.687 biler betalingsanlægget.

Stigningen i trafikken på Storebæltsbroen skal ses i lyset af, at trafiken på landsplan steg med 3 procent.