Kaj Stillinger

-

-

Kaj Stillinger er født i 1943, bor i Svendborg og var opstillet i Svendborg/Langelandskredsen, men er næste gang opstillet i Odense 3. kreds


Han kom i Folketinget i maj 1999, da SF?eren Steen Gade blev direktør for Miljøstyrelsen og trådte ud af Folketinget. Tidligere har Kaj Stillinger været i Folketinget fra 1986 - 1990. I Folketinget sidder han i Kirkeudvalget og Udenrigsudvalget.  Se hvilke sager Kaj Stillinger har rejst i Folketingssalen her. Kaj Stillinger fik ved valget i 1998 1049 personlige stemmer.


Kaj Stillinger er læreruddannet og har arbejdet som erhvervsvejleder i AF i Svendborg. Han har siddet i Fyns Amtsråd og Svendborg Byråd.


På Fyn har han især engageret sig i trafikforhold, arbejdsmarkedet og støttet husdyrparken Oregaard.


 


Skriv til Kaj Stillinger på : sfkast@folketinget.dk