Oprydning af giftgrund i gang

Fyns Amt er nu gået i gang med at rydde op på den tidligere gasværksgrund i Ringe. En giftig og klæbrig blanding af cyanid, svovl, ammonium og tjære bliver fjernet for at redde grundvandet.

Grundvandet er truet

Fyns Amt er nu gået i gang med at rydde op på den tidligere gasværksgrund i Ringe. En giftig og klæbrig blanding af cyanid, svovl, ammonium og tjære bliver fjernet for at redde grundvandet.

Området omkring den gamle gasværksgrund i Ringe er spærret af med hegn, og der er sat advarselsskilte op langs området. Ingen må komme ind til den giftige jord.

I alt 7000 tons giftig jord vil blive kørt væk de næste par uger. Den giftige jord truer med at trænge ned til grundvandet, derfor er det vigtigt, at giften bliver fjernet nu.

Oprydningsarbejdet er den hidtil dyreste oprensningsopgave for Fyns Amt. Der er ekstraordinært afsat 10 millioner kroner til denne opgave, og det svarer til et helt års budget for Jordforureningskontoret.

Størstedelen af den giftige jord bliver sejlet til Tyskland, da det ikke er muligt at rense jorden i Danmark. I Bremen bliver jorden renset på et særligt renseanlæg, hvor efter jorden kan genanvendes til f.eks. vejanlæg.