Kronprinsesse Mary kommer til Odense

Kronprinsesse Mary kommer i næste uge til Odense. Her skal hun næste onsdag besøge Dansk Flygtningehjælps sprogenter "Lærdansk".

Her besøger hun i sin egenskab af protektor for Dansk Flygtningehjælp sprogcentret i Østergade, og hun får mulighed for at få et førstehåndsindtryk af Dansk Flygtningehjælps danskundervisning og integrationsarbejde.