Beredskabspris til Odins Bro

Odins Bro modtager årets Beredskabspris. Prisen gives til en virksomhed i Odense Kommune, der har udvist særlig forståelse for betydningen af brandforebyggelse og beredskab.

- Odins Bro hæver overlæggeren for sikkerhedstiltag, idet By- og Kulturforvaltningen har valgt ikke alene at opfylde myndighedskravene, men yderligere at investere i brandsikkerheden, lyder det i begrundelsen.

By- og Kulturforvaltningen har valgt ikke alene at opfylde kravene, men også yderligere at investere i brandsikkerheden. Der er installeret et frivilligt automatisk brandalarmeringsanlæg i broens teknikrum, og der er installeret et punktslukningsanlæg i de elektriske komponenter i bropillerne.

Prisen overrækkes af Borgmester Anker Boye ved Odense Brandvæsens nytårsparole på lørdag.