I det fynske folks tjeneste

10-årig finder danefæ

Det var et rent tilfælde, da 10-årige Emil Jørgensen fra Søndersø fandt en økse fra bronzealderen.

Da Emil Jørgensen i maj-måned i år gik langs et mindre vandløb, snublede han nærmest over en mærkelig grøn genstand, som straks fangede opmærksomheden. Stykket var ikke en sten og heller ikke noget fra et gammelt markredskab. Derfor tog den unge mand genstanden med hjem til nærmere undersøgelse.

Emil Jørgensens forældre var også i tvivl, så de gjorde det eneste rigtige. De kontaktede Odense Bys Museer, hvor det straks kunne konstateres, at der var tale om en såkaldt randlisteøkse fra bronzealderens begyndelse (ca. 1700 f.Kr.).

En randlisteøkse er et såkaldt danefæ - derfor var Emil nødt til at aflevere den til museet, så den kan indsendes til Nationalmuseet til danefævurdering. Det vil ske nu, og efterfølgende vil Emil modtage et brev fra Nationalmuseet med en præcis beskrivelse af hans fund - og ikke mindst en danefædusør. Dusørens størrelse fastsættes af Nationalmuseets direktør.