muted

muted

Mads på 13 år

- De ville tage mig længere væk fra min mor

I halvandet år har den nu 13-årige Mads flere gange oplevet at få et knæ i ryggen af en mandlig pædagog, og han er blevet truet af pædagoerne med, at han ikke kunne få lov til at se sin mor igen. 

Nu står Mads, hans mor og tidligere ansatte pædagoger frem i en række interview med TV 2/Fyn og kritiserer forholdene på børneinstitutionen Langebyhus i Søndersø.

I sommeren 2015 bliver Mads anbragt på den nordfynske døgninstitution for børn under 18 år. Han er ti år gammel. Det sker, fordi tingene går skævt på hjemmefronten. Hans forældre bliver skilt, og det fører til nogle voldsommme episoder for Mads.

I skolen går han op på taget og truer med at slå sig selv ihjel. Derfor bliver det besluttet, at han skal til Langebyhus. Hans mor går med til det. 

Mads fortæller, at han aldrig havde lyst til at flytte derover, men de første par dage er alligevel fine nok. Indtil der opstår en episode mellem Mads og et af de andre børn.

- Den ene ansatte tog mig og holdt mig fast nede i gulvet, så jeg ikke kunne gøre noget. Han holdt min arm ud til siden. Han kunne finde på at sætte et knæ i ryggen på mig, fortsætter den nu 13-årige Mads.

 

Flugt og fastholdelser bliver hverdag

Efter episoden stikker Mads af og går rundt alene i Søndersø, og det mønster bliver ifølge Mads hurtigt hverdag. Når han bliver vred, bliver han holdt fast af flere af pædagogerne, og så stikker han af.

Han fortæller, at der ikke går én dag, hvor han ikke forsøger at komme væk og hjem til sin mor. Han oplever Langebyhus som et kontrollerende sted med mange regler.

- Hver eneste dag prøvede jeg at stikke af, siger Mads. 

Stop, eller vi fjerner dit samvær med din mor

I løbet af det halvandet år Mads er anbragt, føler han, at de ansatte forsøger at tage ham længere væk fra hans mor.

To gange oplever han efter eget udsagn, at de truer ham med at fjerne samværet med hans mor. 

- Hvis du løber væk, tager vi dit samvær væk fra dig, siger Mads.

Flere tidligere ansatte bekræfter, at visse pædagoger på stedet kunne finde på at true børnene med, at de ikke ville få lov at se deres familie, hvis de eksempelvis ikke gjorde rent på deres værelser. De tidligere ansatte har dog ikke været på stedet samtidig med Mads. 

Langt de fleste af Mads', hans mors og de tidligere ansattes historier kan ikke dokumenteres, men TV 2/Fyn har alligevel valgt at videreformidle dem. TV 2/Fyn har talt med i alt fem tidligere ansatte, fire tidligere anbragte børn og fire forældre, som tegner det samme billede af Langebyhus og fortæller de samme historier. 

Mads er ikke drengens rigtige navn. Hans rigtige navn er redaktionen bekendt. På grund af hans alder har TV 2/Fyn valgt at skjule hans navn og ansigt.

muted

Mor til Mads

- De begyndte at opfinde diagnoser til ham

Da Cindie Fæhnøe afleverer sin søn på Langebyhus i sommeren 2015, mener hun, at hun gør det rigtige. Men efterhånden som Mads har været der et stykke tid, bliver hun i tvivl om, hvorvidt alt fungerer, som det skal på institutionen.

I dag sidder hun med et indtryk af, at flere af pædagogerne ikke er professionelle - både i forhold til, hvordan hendes egen søn blev behandlet, og også ud fra episoder hun var vidne til, når hun besøgte Langebyhus. Hun fortæller blandt andet om, hvordan hun så pædagogerne behandle et af de andre børn, når hun spiste med ved aftensmaden.

Mads' mor fortæller, hvordan personalet gjorde grin med en hjerneskadet dreng.

Mor: De opfandt diagnoser

Efter Mads var flyttet ind på Langebyhus, blev han undersøgt på børnepsykiatrisk afdeling. Hans mor får at vide, at han ikke er selvmordstruet. Hans ture på skolens tag og truslerne om at tage livet af sig selv er en belastingsreaktion og en måde at bearbejde skilsmisseproblemerne på. 

Derfra begynder hun at arbejde på at få ham hjem igen. Men det viser sig at være svært. 

Hun oplever, at personalet på Langebyhus ikke vil have, at han kommer hjem. Hun beder om en begrundelse for, at han stadig har brug for at være anbragt, og en af forklaringerne lyder, at Mads er mere syg, end de fik at vide på børnepsykiatrisk afdeling. 

Ifølge Mads' mor fandt personalet selv på diagnoser. 

En anden forælder til et anbragt barn på Langebyhus fortæller, at hun har oplevet noget lignende. Hun ønsker ikke at stå frem, men hun har adskilt fra Cindie Fæhnøe fortalt, at personalet på Langebyhus mente, at hendes søn havde diagnoser. Han har været på børnepsykiatrisk, som ikke mente, han havde nogen diagnoser. 

Mads kom hjem

Cindie Fæhnøe beslutter sig for at flytte fra Nordfyns Kommune. I stedet flytter hun til en anden fynsk kommune, hvor hun får en sagsbehandler, der hjælper hende. Der går dog omkring et år, før hun kan få Mads hjem.

Cindie Fæhnøe fortæller, at der bliver lavet en forælderkompetenceundersøgelse både i forhold til hendes andre børn og efterfølgende i forhold til Mads. Begge gange bliver det slået fast, at hun godt kan løfte opgaven, og psykologen bag undersøgelsen vurderer, at Mads skal hjem. 

Derefter går det stærkt. Så stærkt, at de i starten har svært ved at finde en ny skole til ham. 

Ny skole kunne ikke genkende drengen fra papirerne.
muted

Tidligere ansatte

- Der foregik et omsorgssvigt af børnene

I løbet af et halvt år stopper en gruppe medarbejdere på Langebyhus. Det sker i 2017. Tre af dem har fortalt TV 2/Fyn om deres arbejde, og om hvordan kulturen og behandlingen af børnene på stedet førte til, at de sagde op. 

Carsten Esager er den ene af de tidligere ansatte. Han sagde op efter bare fem måneder på Langebyhus. De to andre ønsker at være anonyme, fordi de i dag arbejder med sårbare familier, der ikke skal se dem i medierne. TV 2/Fyn er bekendt med deres identitet. 

De fortæller, at Langebyhus ikke minder om andre steder, de har arbejdet. 

- Jeg følte mig sat tilbage til behandlingsarbejde med teenagedrenge i 1980’erne, siger Carsten Esager, der tidligere har arbejdet som pædagog på Langebyhus.

Fastlåst kultur

Alle tre fortæller, at de forsøgte at gå til ledelsen, men de oplevede, at der ikke blev lyttet, og at der blev sat spørgsmålstegn ved deres faglighed. De fik en opfattelse af, at man ikke ville ændre på tingene. 

De fortæller om flere af de samme forhold, som de satte spørgsmålstegn ved. 

Carsten Esager fortæller, hvordan han som pædagog ikke måtte hjælpe udviklingshæmmet dreng med at få ro på. 

Tidligere ansatte: Børnene blev ydmyget

Noget, der har gjort indtryk på dem alle tre, var tonen, som de oplevede på Langebyhus. Ud over at tonen kunne være hård, og at der blev råbt af børnene, fortæller de om hån og nedsættende behandling. 

- Vi havde en teenager, der var vådligger. Han skulle gå med sin dyne gennem hele huset og putte den i vaskemaskinen hver morgen, så alle kunne se, at han kom med sin tissedyne, siger Carsten Esager.

Pædagoger: Børnene blev fastholdt, ikke udviklet

De to tidligere ansatte, som er anonyme, er begge uddannede pædagoger, og den ene har arbejdet mange år med udsatte børn, der har nogle af de samme problematikker som børnene på Langebyhus.

De deler begge en opfattelse af, at pædagogikken, man arbejdede med på Langebyhus, ikke var professionel og ikke gavnede børnene. De fortæller, at man ikke forsøgte at få børnene til at udvikle sig i en retning væk fra de problemer, de kæmpede med. Man holdt dem tværtimod fast i deres udfordringer. 

- Man finder børnenes svagheder, og så håner man dem. Man styrer dem med de svagheder, de har, siger en tidligere ansat pædagog.
muted

Børn- og ungedirektør

Vi retter ind efter Socialtilsynet

Opråb til Socialtilsynet

De tre tidligere ansatte er blandt den gruppe medarbejdere, som stopper på Langebyhus i 2017. De sender alle sammen indberetninger til Socialtilsyn Syd, som er den instans, der står for at holde øje med institutioner som Langebyhus. 

I indberetningerne fortæller de blandt andet om deres oplevelser på dønginstitutionen. Det fører til, at Socialtilsyn Syd kommer på uanmeldt besøg på Langebyhus. Tilsynet konkluderer derefter i en rapport, at institutionen lever op til kravene. 

De tre tidligere ansatte har læst tilsynsrapporten og mener, at det, der står i den, ikke passer.  

- Vi er en del medarbejdere, som har sagt op som konsekvens af, at vi ikke kan kigge os selv i spejlet, siger tidligere ansat pædagog.

Nordfyns Kommune undersøger sagen

Efterfølgende går nogle af medarbejderne, som har sagt op, til medierne for at få opmærksomhed på problemerne.Ekstra Bladet bringer en historie om sagen. Det fører til, at Nordfyns Kommune undersøger sagen, fortæller Ejner Jensen, der er børn- og ungedirektør i kommunen. Han står ikke selv for undersøgelsen. Det gør den forhenværende børn- og familiechef Henrik Jacobsen.

Men Ejner Jensen fortæller, at der blandt andet bliver lavet om på personalesammensætningen, når børnene skal på feriekoloni. Ingen bliver fyret i forbindelse med sagen. 

Ejner Jensen forklarer, at Socialtilsynet lavede flere rapporter, der alle konstaterede, at Langebyhus levede op til kravene.  

- Det er ikke det indtryk, jeg har af institutionen, siger Ejner Jensen.

Ny leder søges

På nuværende tidspunkt har Langebyhus ikke nogen daglig leder, da institutionens forhenværende leder skiftede stilling. Derfor leder Nordfyns Kommune for tiden efter en ny til jobbet.

I forhold til kulturen på Langebyhus er det ifølge Ejner Jensen fortsat noget, man har fokus på blandt personalet på døgninstitutionen. 

- Man skal arbejde med kulturen på sådan en institution, siger Ejner Jensen.

Centerlederen, som var den overordnede leder for fire institutioner, herunder Langebyhus, er i øjeblikket fritaget for tjeneste, efter det kom frem, at hun for kommunens penge købte kurser af sin søster til sig selv og sine medarbejdere. TV 2/Fyn har kontaktet hende på telefon og sms, men hun er foreløbig ikke vendt tilbage. 

I kølvandet på TV 2/Fyns dækning af sagen henvendte flere sig med oplysninger om Langebyhus, eftersom det drejer sig om én og samme centerleder. 

Centerlederens chef, børne- og familiechef Henrik Jacobsen, er fritaget for tjeneste for sin involvering i samme sag. TV 2/Fyn har torsdag været i telefonisk kontakt med ham. Han oplyser, at han ikke har nogen kommentarer i forhold til kritikken af Langebyhus.

WEBDOK