3F kritiserer Gyldensteen Gods

Fagforeningen 3F er harm over, at godset Gyldensteen på Nordfyn har haft østeuropæere ansat til lav løn.

I dette efterår har en flok østarbejdere arbejdet hos lensgreve, kammerherre og hofjægermester Frants Bernstorff på hans gods Gyldensteen på Nordfyn.

Nogle af dem har tjent 65 kroner i timen før skat - også for overarbejde - som ansatte i det danske firma Ent Flex, der har leveret arbejdskraft til lensgreven. Østarbejderne har dog næsten ikke betalt skat, skriver Fagbladet 3F.

En gennemgang af tre af østarbejdernes lønsedler fra 2015 viser, at de samlet set har tjent 178.159 kroner i bruttoløn for i alt 2.889 timers arbejde hos Ent Flex.

Til sammen har de tre litauere betalt 13.209 kroner i A-skat. Det svarer til 7,4 procent af deres bruttoløn.

De tre litauere har hver i løbet af en måned slet ikke betalt A-skat, viser deres lønsedler.

Formand for Den Grønne Gruppe i 3F, Vagn Henriksen, kritiserer forholdene på Gyldensteen Gods:

- Vi har ikke noget imod, at udlændinge arbejder i Danmark, men det skal foregå på danske, overenskomstmæssige vilkår. Danskere skal ikke miste deres arbejde, fordi arbejdsgivere kan få udlændinge med skattefordele til at arbejde for det halve i løn.

Frants Bernstorff-Gyldensteen har meldt sin virksomhed ind i arbejdsgiverforeningen GLS-A, og han har dermed forpligtiget sig til at betale løn efter overenskomsten mellem 3F og GLS-A.

Hans medarbejdere skal således have mindst 130 kroner i timeløn plus tillæg for eventuelt overarbejde.

Men lensgreven - der var borgmester i Bogense Kommune fra 1990 til 1998 - har brugt leverandører af arbejdskraft uden overenskomst.

Blandt andet Ent Flex, der i 2015 har betalt medarbejdere 62 eller 65 kroner i timeløn for alle timer.

Fagbladet 3F har tidligere beskrevet lignende eksempler, hvor medlemsvirksomheder hos GLS-A ligeledes har brugt leverandører uden overenskomst - og hvor medarbejderne har fået en løn langt under overenskomsten og betalt meget lidt i skat.