Afgørelse: Kommuner brugte konsulenter ulovligt

Flere kommuner har brugt eksterne konsulenter til sagsbehandling i strid med loven. Det har Ankestyrelsen afgjort. Sagsbehandling skal i flere tilfælde gå om.

Ankestyrelsen har undersøgt 30 kommuners brug af private konsulenter på socialområdet og styrelsen vurderer, at 11 kommuner har handlet i strid med lovgivningen.

Kommunerne har aflønnet konsulentfirmaerne efter ”no-cure-no-pay”-princippet i afgørelsessager. Det betyder, at konsulentfirmaerne har haft en økonomisk interesse i resultatet af sagsbehandlingen.

Afgørelsen omhandler to fynske kommuner: Nordfyn og Kerteminde. De ni øvrige kommuner er Allerød, Favrskov, Hedensted, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Rebild, Silkeborg og Stevns.

Ankestyrelsen har i forhold til de kommuner, hvor sagsforberedelsen er endt i konkrete afgørelser, fastslået, at sagerne skal genoptages.

Tager afgørelse til efterretning

- Vi tager ankestyrelsens afgørelse til efterretning. I Nordfyns Kommune afbrød vi samarbejdet med det private konsulentfirma allerede i juni måned. Det var inden, der blev truffet afgørelse i de otte borgersager, som ellers indgik i samarbejdet, oplyser Mogens Bak Hansen, direktør for Social og Arbejdsmarked i Nordfyns Kommune til TV 2 Fyn.

Kerteminde Kommune har oplyst til Ankestyrelsen, at afgørelsen er genoptaget, men af andre årsager end Ankestyrelsens undersøgelser af sagerne.

- Vi tager Ankestyrelsens afgørelse til efterretning. Men der var i forvejen kommet nye oplysninger frem i denne ene sag, som det handler om, og derfor er sagsbehandlingen genoptaget, og vi er i gang med at revurdere sagen, oplyser Anders Thøning Bjældager, der er kommunaldirektør i  Kreteminde Kommune.