I det fynske folks tjeneste

Afgørelse: Kommuner brugte konsulenter ulovligt

Flere kommuner har brugt eksterne konsulenter til sagsbehandling i strid med loven. Det har Ankestyrelsen afgjort. Sagsbehandling skal i flere tilfælde gå om.

Kommunerne har aflønnet konsulentfirmaerne efter ”no-cure-no-pay”-princippet i afgørelsessager. Det betyder, at konsulentfirmaerne har haft en økonomisk interesse i resultatet af sagsbehandlingen.

Ankestyrelsen har undersøgt 30 kommuners brug af private konsulenter på socialområdet og styrelsen vurderer, at 11 kommuner har handlet i strid med lovgivningen.

Kommunerne har aflønnet konsulentfirmaerne efter ”no-cure-no-pay”-princippet i afgørelsessager. Det betyder, at konsulentfirmaerne har haft en økonomisk interesse i resultatet af sagsbehandlingen.

Afgørelsen omhandler to fynske kommuner: Nordfyn og Kerteminde. De ni øvrige kommuner er Allerød, Favrskov, Hedensted, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Rebild, Silkeborg og Stevns.

Læs også Ældre kan miste retten til at klage over besparelser

Ankestyrelsen har i forhold til de kommuner, hvor sagsforberedelsen er endt i konkrete afgørelser, fastslået, at sagerne skal genoptages.

Tager afgørelse til efterretning

- Vi tager ankestyrelsens afgørelse til efterretning. I Nordfyns Kommune afbrød vi samarbejdet med det private konsulentfirma allerede i juni måned. Det var inden, der blev truffet afgørelse i de otte borgersager, som ellers indgik i samarbejdet, oplyser Mogens Bak Hansen, direktør for Social og Arbejdsmarked i Nordfyns Kommune til TV 2 Fyn.

Kerteminde Kommune har oplyst til Ankestyrelsen, at afgørelsen er genoptaget, men af andre årsager end Ankestyrelsens undersøgelser af sagerne.

- Vi tager Ankestyrelsens afgørelse til efterretning. Men der var i forvejen kommet nye oplysninger frem i denne ene sag, som det handler om, og derfor er sagsbehandlingen genoptaget, og vi er i gang med at revurdere sagen, oplyser Anders Thøning Bjældager, der er kommunaldirektør i  Kreteminde Kommune.