Biogasanlæg på Nordfyn

Naturgas Fyns datterselskab, Bionaturgas Danmark og leverandørforeningen Nordfyns Biogas går sammen om at bygge et biogasanlæg ved Bogense.

Anlægget skal årligt aftage 260.000 ton husdyrgødning og 55.000 ton anden biomasse.

Biogassen bliver optimeret, så den kan sendes ud til forbrugerne via naturgasnettet, oplyser Naturgas Fyn.

Byggeriet ventes at begynde i løbet af sommeren 2014 og skal stå færdigt i sensommeren 2015.

Leverandørforeningen, Nordfyns Biogas, har 40 landmænd som medlemmer.

Den har arbejdet med planerne om et biogasanlæg i fem år, og projektet tog fart, da de fik tilsagn om anlægsstøtte fra statens biogaspulje på 30 millioner kroner.

Landmændene opnår at få behandlet og afgasset deres gylle og anden gødning, så de får en bedre gødning retur, der lugter mindre, når de spreder det ud.

Anlægget på Nordfyn er det andet anlæg, Naturgas Fyn sætter igang i 2014.

I løbet af maj begynder byggeriet af et anlæg ved Heden nord for Ringe.