I det fynske folks tjeneste

Bogense skal sikres mod oversvømmelse

Nordfyns Kommune sætter nu gang i et projekt, der skal sikre de lavere liggende dele af Bogense mod oversvømmelse.

Foto: Ole Holbech

Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune besluttede onsdag at sætte gang i et projekt, som skal sikre Bogense mod oversvømmelser fra Bybækken.

Lidt usædvanligt blev beslutningen truffet, inden det er aftalt, hvordan udgifterne til projektet skal fordeles mellem de beboere, som får glæde af sikringen.

- Mange steder er klimaprojekter gået i stå på grund af klager over fordelingen af bidrag, og derfor kan de trække ud i det uendelige. Derfor har vi truffet beslutning om, at projektet ved Bybækken sættes i gang nu, og så må vi tage partsdelingen sideløbende, siger Franz Rohde, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Nordfyns Kommune, Kons.

Skal sikre mod oversvømmelse fra Bybækken

Projektet skal sikre Bogense mod oversvømmelser fra Bybækken. Rådgivere på projektet anslår, at anlægsudgiften vil være mellem 4 og 5  millioner kroner. Et beløb, som kan tilbagebetales over 10 eller 20 år.
 
Pengene skal komme ind ved partsdeling, det vil sige, at de berørte boligejere skal være med til at betale. Nordfyns Kommune vil også dække nogle af udgifterne sammen med Vandcenter Syd og de to landvindingslag i Bogense, som vil få fordel af projektet.

- Simpel hovedregning viser, at udgiften er minimal pr. husstand, når vi arbejder sammen om en helhedsløsning for Bybækken. I modsat fald skal hver enkelt husejer selv ud og lave tiltag, og det er både mindre effektivt og dyrere, siger Franz Rohde.
 
Klager kan forsinke projektet

Det er ikke klart, hvornår projektet kan stå færdigt. Klager over partsdelingen og over de tilladelser, projektet skal have for at kunne blive til noget, gør det vanskeligt at forudsige, hvornår anlægget er færdigt.
 
- De berørte borgere og virksomheder skal selvfølgelig have lov til at gøre indsigelse. Samlet set mener udvalget dog, at rådgiverens løsning tager de nødvendige hensyn. Vi bevarer bybækken, men laver et overløb til en afvandingskanal, som så skal graves større. Og så etablerer vi en ny og åben kanal som erstatning for en strækning, som i dag er rørlagt,siger udvalgsformand Franz Rohde.
 
Kommunen vil i løbet af foråret arrangere et borgermøde, hvor interesserede kan høre mere om projektet.