Bogense Sygehus kan bruges til hotel

Bogense Byråd har nu endelig godkendt en ændring i kommuneplanen, der gør det muligt at anvende det tidligere sygehus til hotel.

Ændret byggehødje

Planerne indebærer, at der kan bygges en ekstra etage ovenpå den eksisterende boligblok. Dog er byggehøjden sat ned efter protester fra naboer, der mener, den oprindeligt foreslåede højde vil skygge for meget.