Borgmesteren: Forkert handlemåde

Borgmester i Nordfyns Kommune, Morten Andersen, Venstre, mener at formanden for teknik- og miljøudvalget har handlet ukorrekt i sag om nedsættelse af hastigheden på vej.

Morten Andersen ønsker ikke at lade sig interviewe om sagen, men siger til TV 2/FYN:

- Det er tydeligt, at René Lundegaards håndtering af sagen ikke er den korrekte måde, man bør handle på som udvalgsformand.

Borgmesteren vil nu tage en samtale med René Lundegaard om hans ageren.

Kommunens teknik- og miljøforvaltning og Fyns Politi har anbefalet at hastigheden sættes ned på landevejen gennem Vigerslev mellem Morud og Søndersø fra 70 til 60 km/t. efter ønske fra en borger.

Men formanden for teknik- og miljøudvalget, René Lundegaard, Dansk Folkeparti, har egenhændigt suspenderet beslutningen.

Det har fået udvalgets øvrige medlemmer og politiet til at undsige hans handling, og nu vil borgmesteren altså tage en samtale med ham.