Brand i sommerhus: Endnu en gang er ukrudtsbrænder synderen

Tirsdag eftermiddag udbrød der brand i et sommerhus ved Hasmark Strand, efter ejeren havde benyttet sig af en ukrudtsbrænder.

Tirsdag eftermiddag besluttede en sommerhusejer ved Hasmark Strand sig for at gå i haven og fjerne ukrudt.

Med sig bragte ejeren derfor sin ukrudtsbrænder. Men det skulle vise sig at være en dårlig beslutning. 

I hvert fald tog ilden fat i det efterhånden godt tørre ukrudt og bredte sig til taget på sommerhusets tilhørende anneks. Det fortæller vagtchef ved Fyns Politi Henrik Strauss.

- Det er sommerhusejeren selv, der ringer 112, og derfor rykker både politi og brandfolk hurtigt ud til stedet, siger Henrik Strauss. 

Ejer fik bøde på stedet  

Da politiet nåede frem, kvitterede de med en bøde til sommerhusejeren, der altså har overtrådt beredskabsloven. 

Henrik Strauss fortæller i den forbindelse, at branden ikke var meget omfattende, men at den trods alt var så stor, at sommerhusejeren ikke selv har kunne håndtere den.

- Politiet og brandfolkene er stadig på stedet, men branden er under kontrol, siger Henrik Strauss. 

Ukrudtsbrændere er hvert år skyld i adskillelige brande, og særligt det varme og tørre forårsvejr har betydet øget risiko for brand.

Starter man en brand med sin ukrudtsbrænder, kan der blive udstedt en bøde efter beredskabslovens paragraf 71, stk. 1, hvor der står: 

"Med bøde straffes den, der ikke udviser tilbørlig forsigtighed med ild, lys, tændstikker, aske, brandfarlige stoffer, og hvad der i øvrigt kan fremkalde eller befordre brand, eller undlader at påse, at personer, der hører til den pågældendes husstand eller virksomhed, udviser sådan forsigtighed."